Werkgroep TABEE

In 2014 is vanuit de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) de Taskforce Bekwaamheidseisen Elektrochirurgie (TABEE) gestart met als doel het opstellen van een blauwdruk om te komen tot leerpaden voor de toepassing van risicovolle medische technologie├źn. Een leerpad bestaat uit bekwaamheidseisen die gebruikers van medische technologie kunnen volgen om bekwaam te worden en blijven. Deze bekwaamheidseisen worden opgesteld aan de hand van inhoudelijke eindtermen. Deze eindtermen hebben betrekking op het algemene gebruik van elektrochirurgie over diverse specialismen. Enkele veel voorkomende, bijzondere toepassingen, zoals bij minimaal invasieve chirurgie of endoscopie zijn meegenomen met het oog op effectief en veilig gebruik.

 

Samenstelling van de werkgroep vanuit NVKF

  • dr. ir. Marcia Emmer (klinisch fysicus, Rijnstate, auteur richtlijn)
  • ir. Sanne Vaartjes (klinisch fysicus, ZGT, auteur richtlijn)
  • dr. ir. Ido de Boer (klinisch fysicus, HagaZiekenhuis)
  • dr. ir. Erik Gelderblom (klinisch fysicus i.o., Catharina Ziekenhuis, voorzitter TABEE)
  • ir. Job Gutteling (klinisch fysicus, OLVG)
  • dr. ir. Vera Lagerburg (klinisch fysicus, Catharina Ziekenhuis)
  • dr. ir. Alex Rem (klinisch fysicus, UMC Utrecht)
  • dr. ir. Raymond Sladek (klinisch fysicus, Maasstad Ziekenhuis)
  • dr. ir. Christiaan van Swol (klinisch fysicus, St. Antonius Ziekenhuis)

 

Output van de werkgroep

De gepubliceerde doucmenten zijn te vinden in de documenten-sectie.