Klinisch fysicus audioloog in opleiding

 

Werkomgeving

In het audiologisch centrum zorgen we er voor dat patiënten met problemen op het gebied van gehoor, spraak en taal zo goed mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven. We werken daarbij in multidisciplinaire teams met ondermeer psychologen en logopedisten, waarin de klinisch fysicus-audioloog een centrale rol speelt. Het audiologisch centrum maakt deel uit van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) en werkt nauw samen met andere specialismen binnen het ziekenhuis.

Het Universitair Audiologisch Centrum (UAC) VUmc en AC HN (NSDSK) werken intensief samen op het gebied van zorg, onderzoek en opleiding. Binnen de onderwijs en opleidingsregio (OOR) Noord-Holland werken alle klinisch fysische specialismen nauw samen in de opleiding tot klinisch fysicus.

De opleiding tot klinisch fysicus-audioloog staat onder auspiciën van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (stichting OKF), (www.stichtingokf.nl) en duurt 4 jaar. De opleiding vindt met name plaats op de werkvloer: meekijken met ervaren collega's, eigen spreekuren, beginnend onder supervisie, maar in toenemende zelfstandigheid, oriëntatie in het bredere werkveld (KNO-heelkunde, maatschappelijk werk, audiciëns, etc.)

Werkzaamheden

Als klinisch fysicus-audioloog in opleiding bij het UAC van de afdeling KNO van VUmc bestaan uw werkzaamheden voornamelijk uit:

- Patiëntenzorg: spreekuren waarin u metingen verricht, resultaten bespreekt met patiënt of ouders, correspondeert met verwijzers en overlegt over diagnose en revalidatie in multidisciplinair teamverband. Tevens stelt u (mede) indicaties voor hoortoestellen en cochleaire implantaten, stelt deze in en controleert;

- Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek gedurende één jaar van de opleiding met als doel kennis over slechthorendheid te vergroten en de zorg voor slechthorenden te verbeteren. Hierin zet u experimenten op en voert deze uit, ontwikkelt meetinstrumenten of interventies, analyseert metingen bij proefpersonen en rapporteert;

- Kwaliteits- en veiligheidsborging op het gebied van zorg en ook apparatuur, ICT en medische technologie;

- Verzorgen van onderwijs en opleiding aan medisch specialisten in opleiding, co-assistenten en paramedici;

- Participatie in diverse innovatieprojecten;

- Audiologische kennis opdoen door middel van zelfstudie, cursussen en bijeenkomsten.

Indien de opleiding met succes doorlopen wordt, wordt u ingeschreven in het register van de Stichting OKF, waardoor u erkend bent als klinisch fysicus conform de wet BIG.

Uw profiel

Wij zoeken enthousiaste kandidaten die de volgende kwaliteiten met zich meebrengen:

- een universitaire master in fysica of een door de Stichting OKF goedgekeurd gelijkwaardig diploma;

- goede fysische vaardigheden;

- motivatie voor patiëntenzorg en het werken in een multidisciplinair teamverband;

- motivatie voor klinisch wetenschappelijk onderzoek;

- uitstekende communicatieve- en contactuele vaardigheden;

- snel kunnen schakelen en de regie kunnen voeren vanuit een helicopterview.

BijlageGrootte
PDF icon 2015_006_KLIFIO_AUD_VUMC.pdf42.55 KB