2 klinisch fysici in opleiding

In het opleidingscluster Oost-Nederland zijn per januari 2018 twee nieuwe opleidingsplaatsen tot klinisch fysicus beschikbaar. De plaatsen betreffen de subspecialismen Algemene Klinische Fysica (AKF) en Radiotherapie (RT). De klinisch fysici in opleiding (klifio’s) volgen een vierjarige opleiding voor de registratie tot klinisch fysicus volgens de opleidingseisen van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus.