Richtlijnen en leidraden

Informatie over het opstellen van kennisdocumenten

Hier komt binnenkort informatie over de werkwijze bij het opstellen van kennisdocumenten zoals richtlijnen en leidraden, de stichting kwaliteitsgelden medisch specialisten en verwijzingen naar het Draaiboek kwaliteitsverbeterende initiatieven en de richtlijn voor richtlijnen. 

 

Uniforme terminologie kennisdocumenten

Door de Federatie Medisch Specialisten is een document opgesteld dat het verschil tussen kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, standpunten, leidraden, normen en protocollen uitlegt. Het document vindt u hier. (let op: de link werkt alleen als u bent ingelogd in de website)

 

Kennisdocumenten die in herziening zijn

Een overzicht met documenten die op dit moment herzien worden, vindt u op deze pagina.

 

Vastgestelde kennisdocumenten

In de tabel hieronder vindt u kennisdocumenten die (mede) namens de NVKF zijn opgesteld of waarin NVKF-leden participeerden. Als u kennisdocumenten mist of andere opmerkingen/ aanvullingen hebt, wilt u dat dan laten weten via secretariaat@nvkf.nl ?   

 

Titel document Betrokken leden Rol NVKF Regie Jaar
Brochure 'Elektromagnetische velden en medische hulpmiddelen' en bijbehorende factsheet R. Peters en B. van den Berg Commentaar op conceptdocumenten namens NVKF RIVM 2019
RIAS-NG: Rekenhulp RI&E voor Nucleair Geneeskundige verrichtingen in ziekenhuizen T. Adriaensen, K. Bergsma, R. Bijkerk Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2019
RIAS-RT: Rekenhulp RI&E voor Radiotherapie J. van de Kamer, S. Heukelom Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2019
RIAS-RD: Rekenhulp RI&E voor Radiologische verrichtingen in ziekenhuizen -   NCS 2019
MRI bij patiënten met implantatenModule MRI bij hartklepprothese, annuloplastiekring of mitraclip. Module MRI bij cerebrale aneurysmaclip M. Hofman, C. Kloeze, M. Van der Graaf, J. Kuijer, C. Lavini, S. Muller, B. Nierop, C. van Pul, W. Teeuwisse, M. Stam Regiehouder NVKF 2019
Handreiking jodiumbron I125 lokalisatie procedures ; ZIP-bestand (openbaar) J. Ansems, D. den Boer, L. Dam-Vervloet, L. Janssen- Pinkse, M. Lagerweij, J. Mourik, J. te Riet, J. Schaar Regie NVKF 2019

Kwaliteitsstandaard cosmetische zorg 

A. Rem, B. Damink Commentaarfase via FMS Zorginstituut Nederland 2019
SFERD kwaliteitshandboek versie 5.0 M. Franken Document mede namens NVKF SFERD 2019
Normenrapport kwaliteitsvisitaties A. Petoukhova, B. van den Berg, B.J. Arends, H. Tschur, J. Habraken, H.A. Kooistra, V. Lagerburg, M. Steneker, M. Essers, B. Damink Regie NVKF 2019
Generieke verdiepende RI&E MRI - voor veilig werken met MRI M. van Straten, W. Jennekens, M. Hofman, J. Kuijer Regie in opdracht van SoFoKleS (NFU) en StAZ (NVZ) NVKF/ NVZ/ NFU 2019
Leidraad kwaliteitscontrole radiologische apparatuur en update naar versie 3.01 en rekensheet voor protocol diagnostische monitoren J. Kuijer, A. Schilham, R. van Rooij, T de Wit, R. Berendsen, A. Talsma, C. Jeukens, D. Dickerscheid, N. Braakman, C. de Korte, A. de Jong, M. van der Graaf, G. Weijers, N. Braakman, R. Wientjes, S. Niehof, J.M. Thijssen, R.J.A. Peters, W.B.L. Gevers, J. Groen, G. Kral, M. Hofman, J. van Dalen, M. van Straten, W. Hummel, S. Huijsse, N. van der Werf, M. Greuter, A. de Vries, F. de Lange, L. Oostveen, S. Peters, J. te Riet, R. van Engen, M. Damen, C. den Harder, J. Hilderink, K.J. Renema, J. Mourik en A.A. Becht Regiehouder NVKF 2019
NCS-aanbeveling RIAS introductie en samenvatting P. Brands, A. de Jong, J. Ansems Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2019
NCS Quality assurance of cone-beam CT for radiotherapy - NCS 32 P. remeijer, K. Deurloo, M. Eenink, K. Geleijns, H. van herpt, W. de Kruijf, M. Kusters, G. d'Olieslager, M. Sijtsema, N. van Wieringen Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2019
NVKF Kwaliteitsbeleid 2019 - 2025 M. Zijlmans, B. Damink, C. van Pul, E. Baerends, M. Foppes, N. Bakker, T. Janssen Regiehouder NVKF 2019
NCS - Blootstellingsinformatie patiënten in medisch dossier J. van de Kamer, P. Brands, B. Vermolen, M. van der Vlies, J. Ansems, A. Becht, F. de Lange, M. Greuter, M. Rolf Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2019
Praktijkgids medische informatietechnologie E. Scheepers, V. Lagerburg, W. Schillemans Mede namens NVKF Koepel medische technologie 2018
Vliegbrief/ bewijs van toediening radiofarmaceutica L. van den Berg Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2018
Richtlijn Bone conduction devices (BCD) M. Toll, T. Prinzen, A. Bosman Mede namens NVKF NVKNO 2018

Model organisatie stralingsbescherming bij medische handelingen in ziekenhuizen volgens Bbs

M. van der Vlies, M. van Straten, B. Vermolen Regiehouder NVKF 2018
NCS guidelines for radiation protection and dosimetry of the eye lens - NCS 31 M. Lagerweij, M. Damen, K. Henken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel

NCS

2018

NCS code of practice for quality assurance of brachytherapy with Ir-192 afterloaders - NCS 30

J. Steenhuijsen, A. Hoffman, A. de Leeuw, M. Unicpan

Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel

NCS 2018

Richtlijn controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen

P. Brienesse, M. van Doorn, Y. Simis, M. Stollman. Herziening: P. Brienesse, A. Goedegebure, Y. Simis NVKF betrokken in commentaarfase  NVMM 2018

Leidraad audiologische zorg

B. Maat, H. van Dijk, D.Pans, A. Hoetink

Regiehouder NVKF/ FENAC 2018
Euref European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis (4e editie 2006) en bijbehorende protocollen voor kwaliteitscontrole  R. van Engen, M. Thijssen, W. Veldkamp Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel EUREF, Europese Commissie laatste update 2018. Herziening naar 5e ed. gepland

Verrichtingen- en diagnosethesaurus

T. van Toor, M. Scharloo, H. van Dijk, D. Breukels, J. Wasmann, Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel DHD 2018

Richtlijn Visual Reinforcement Audiometry

J. van Schoonhoven, P. Brienesse, B. Franck, M. Stollman, J. Vroegop, E. Wiersinga-Post Regiehouder NVKF 2017
NCS quality assurance for tomotherapy systems - ncs 27 J. vd Kamer   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2017

Richtlijn Gonadenafscherming

  Commentaarfase en autorisatie NVMBR 2017
Wegen van patienten voor observatie, diagnose en medische behandeling   Betrokken bij commentaarfase WIBAZ 2017
Richtlijn informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist (HASP) G. Zonneveld Document mede namens NVKF NHG 2017
NCS 'Human exposure to ionising radiation for clinical and research purposes - NCS 26 A. Lammertsma, M. Greuter, F. de Lange, J. vd Kamer Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2016
Procedure guidelines nuclear medicine (voorheen aanbevelingen nucleaire geneeskunde) BJ. Arends, R. Boellaard, J. van Dalen, J. Habraken, S. Muller, L. Romijn, M. Sinaasappel, E. Visser, A. Willemsen Met medewerking van NVKF-leden en commentaarfase NVNG 2016
Convenant Veilige toepassing medische technologie 2.0   Betrokken bij commentaarfase NVZ/NFU/ ZKN 2016
Richtlijn perceptieve slechthorendheid bij volwassenen D. Pans, A. Bosman Document mede namens NVKF NvKNO 2016
Richtlijn tinnitus E. de Kleine Document mede namens NVKF NvKNO 2016
Bekwaamheids Eisen Elektrochirurgie TABEE E. Gelderblom, V. Lagerburg, J. Gutteling, I. Blonk, M. Emmer, S. Vaartjes, I. de Boer, C. van Swol, R. Sladek, A. Rem Regiehouder NVKF 2016
Blauwdruk leerpaden voor gebruikers van medische technologie: bekwaam in medisch technisch handelen . Gelderblom, V. Lagerburg, J. Gutteling, I. Blonk, M. Emmer, S. Vaartjes, I. de Boer, C. van Swol, R. Sladek, A. Rem Regiehouder NVKF 2016
Aanbevelingen kwaliteitscontrole Radiologische apparatuur versie 2.0 (WAD) ​J. Kuijer, A. Schilham, R. van Rooij, T de Wit, R. Berendsen, A. Talsma, C. Jeukens, D. Dickerscheid Regiehouder NVKF 2016, herziening 2019
NCS process management and quality assurance for intracranial stereotactic treatment - NCS 25 S. Heukelom, E. Raaijmakers, N. Hoffmans, H. Marijnissen Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2015
Code of Practice for the Quality Assurance and Control for Volumetric Modulated Arc Therapy - NCS 24   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2015
Handboek Veilige en doelmatige omgang met Medische Technologie R. Vaartjes Regiehouder NVKF 2015
Handboek veilige en doelmatige omgang met medische technologie - Lasermodule R. Vaartjes Regiehouder NVKF 2015
Zorgstandaard neurofibromatose type 2 P. Boermans  Document mede namens NVKF ZIN 2015
Hoorrevalidatie volwassenen - deel 1: met hoortoestellen Dingemanse, Prinzen, Van Doorn Regiehouder NVKF 2014
Leidraad nieuwe interventies in de klinische praktijk (NIKP) G. Colenbrander Document mede namens NVKF FMS 2014
Leidraad verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur M. Lansbergen Commentaarfase Orde Medisch specialisten 2014
Rchtlijn neonatale gehoorzorg 0-4 jarigen P. Brienesse, Y. Simis, M. Stolman, D. Vandenzavel, J. Brokx, C. Smits, B. van Zanten Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel. Regiehouder bij herziening. FENAC 2014, herziening gepland
Risicomanagement ten behoeve van het veilig introduceren van nieuwe medische technologie (WINT) M. Overvelde, A. Timmerman, R. Wientjes Medewerking van NVKF-leden en commentaarfase Koepel medische technologie 2014
Richtlijn hoorrevalidatie bij kinderen 4-18j P. Brienesse, M. van Doorn, Y. Simis, M. Stollman. Herziening: P. Brienesse, A. Goedegebure, Y. Simis, F. Theelen-van den Hoek Regiehouder NVKF 2013, herziening 2020
Code of Practice for the Quality Assurance and Control for Intensity Modulated Radiotherapy - NCS 22  

Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel

NCS 2013
NOAH4 veldnorm voor hoortoestelverstrekking J. de Laat Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel FENAC 2013
Diagnostische Referentieniveaus in Nederland (DRN) - NCS 21   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2012
Dosimetry and quality control of brachytherapy with low-energy photon sources (125I) - ncs 20   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2012
NCS: standpunt niet-blootgestelde werknemers die bronnen bedienen in de gezondheidszorg J. vd Kamer Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2012
Otitis media bij kinderen in 2e lijn L. Anteunis, A. Snik Document mede namens NVKF NVKNO/ NVvH 2012
Kwaliteitsborging van instrumenten en apparatuur gebruikt bij minimaal invasieve chirurgie (Micado) I. de Boer, H.J. Noordmans Document mede namens NVKF Micado / Wibaz 2012
Het perioperatieve traject (modules Apparatuur en materialen peroperatief en postoperatief traject) C. van Swol Document mede namens NVKF NVVH/ NVA 2011/ 2013. Herziening 2020
Minimaal invasieve chirurgie/laparoscopie Herziening: M. Janssen, E. Schrojenstein Herziening mede namens NVKF NVOG 2011, herziening 2020
Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing B. Melis-Dankers. Herziening: J. Koopman Document mede namens NVKF NOG 2011, herziening 2020
Radiotherapie bij patiënten met een ICD of pacemaker C. Hurkmans, A. Maas, A. Van der Borden Document mede namens NVKF NVRO 2010
Aanbevelingen ten aanzien van de akoestiek in audiometrieruimten D. Pans Regiehouder NVKF 2008
Risicoprofiel infusietechnologie R. Vaartjes, A. Timmerman, F. Bastin, M. Franken Regiehouder NVKF/ TNO 2008
Code of practice for personal dosimetry of professionals wearing protective clothing during radiological procedures - ncs 19 W. Hummel, P. Kicken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2008, addendum in 2019
Code of Practice for the Absorbed Dose Determination in High Energy Photon and Electron Beams - ncs 18   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2008
Dosimetrie in de Radiologie: Stralingsbelasting van de Patiënt en Werknemers - NCS 17   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2007
Praktijkgids risicomanagement en Medische Technologie (RMT) R. Vaartjes, A. Maas, P. Brands Document mede namens NVKF NVZ 2007
FENAC protocol KITS2 (multidisciplinaire diagnostiek bij spraak/taalproblemen)   Document mede namens NVKF FENAC 2005
Aanbevelingen - het werken met therapeutische doses radionucliden Bij herziening: S. Rijnsdorp, D. Dickerscheid, T. van der Goot Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel ANVS/ VWS 2005, herziening 2019
Quality assurance of 3-D treatment planning systems for external photon and electron beams  - NCS 15   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2005
Quality control of sealded beta sources in brachytherapy  - NCS 14   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2004
Quality Control (QC) of Simulators and CT scanners and some basic QC methods for Treatment Planning - NCS 11   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 1997
Dosimetry of low and medium energy X-rays - NCS 10   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 1997
NCS Quality control for medical linear accelerators: current practice and minimum requirements - NCS 9 B. Gobets, F. de Weerd, F. Wittkamper, H. Piersma, J. van Santvoort, J. Wolthaus Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 1996, herziening gepland
CBRN handvat ?   ? ? ?