Richtlijnen en leidraden

Informatie over het opstellen van kennisdocumenten

Hier vindt u informatie over de werkwijze bij het opstellen van kennisdocumenten zoals richtlijnen en leidraden: het Draaiboek kwaliteitsbevorderende initiatieven (intern NVKF-document) 

De richtlijnen die door de Federatie Medisch Specialisten worden opgesteld, worden weergegeven in de richtlijnendatabase. Richtlijnen zijn opgebouwd uit modules, die los van elkaar herzien kunnen worden. Dit gebeurt volgens de systematiek van modulair richtlijnonderhoud. Uitleg daarover vindt u hier.

Uniforme terminologie kennisdocumenten

Door de Federatie Medisch Specialisten is een document opgesteld dat het verschil tussen kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, standpunten, leidraden, normen en protocollen uitlegt. Het document vindt u hier.

 

Kennisdocumenten die in herziening zijn

Een overzicht met documenten die op dit moment ontwikkeld of herzien worden, vindt u op deze pagina.

 

Vastgestelde kennisdocumenten

In de tabel hieronder vindt u kennisdocumenten die (mede) namens de NVKF zijn opgesteld of waarin NVKF-leden participeerden. Als u kennisdocumenten mist of andere opmerkingen/ aanvullingen hebt, wilt u dat dan laten weten via secretariaat@nvkf.nl ?   

Titel document  Betrokken leden Rol NVKF Regie Jaar
Richtlijn ARDS (acute respiratory distress syndrome) R. ter Wee Klankbordgroep NVIC 2024
SRI richtlijn Thermolabiele flexibele endoscopen M. Overvelde Werkgroep SRI 2023
Richtlijn borstkanker, modules borstreconstructie en radiotherapie C. van Swol Mede namens NVKF KIMS 2023
Leidraad betrokkenheid klinisch fysicus in de stralingsbescherming/ BBS implementatiehulp W. Kool (vz), N. Jager, S. Heukelom, P. van Horssen, M. Segbers, M. Greuter, A. becht Regie NVKF 2023
Risicoprofiel diagnostisch proces  J. te Riet Werkgroep NVMM 2023
Fotodynamische therapie bij hoofd-halstumoren L. Dam Klankbordgroep NVKNO 2023
Richtlijn otitis media bij kinderen in de tweede lijn, module Medicamenteus ACMOM otitis media E. Wiersinga Klankbordgroep NVKNO 2023
Risicoprofiel diagnostisch proces J. te Riet Werkgroeplid NVMM 2023
Richtlijn Covid-19, module invasieve beademing bij Covid-19 C. van Pul Klankbordgroep NVIC 2023
Kwaliteitsnorm voor meetruimten en spreekkamers AC's

G. Dingemanse, R. Houben, W. Soede

Regiehouder NVKF 2023
NCS - Quality Assurance of MRI for Radiotherapy - NCS 36 Z. van Kesteren, S. Petit, R. Tijssen, M. de Smet, M. Philippens, J. Kuijer, E. Brunenberg Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2023
Het Nederlands leerboek audiologie C. Lanting, V. Prijs, B. van Zanten Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel, wordt regelmatig herzien NVA 2023
Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen  M. Overvelde Medewerking NVKF via koepel medische technologie SFERD 2022
Protocollen en e-learning coronaire CT-scans A. Schilham Document mede namens NVKF NVvR 2022
Leidraad Medische bewakings- en alarmeringssystemen.  C. van Pul, C. Kloeze, B. van den Berg Regiehouder NVKF 2022
Richtlijn Bacteriële meningitis

Module Nazorg bij bacteriële meningitis: gehoor

M. Tol   NVN 2022
Richtlijn Hyperbilirubinemie in de eerste twee levensweken bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur ≥ 35 weken L. Dam- Vervloet, M. Toll Document mede namens NVKF NVK 2022

Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming
In Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg
 (vervanger van GHI bulletin)

M. van der Vlies, P. Brands Beoordeling door de commissie straling VWS/ ANVS 2022
Richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers L. Poot, R. Wientjes Document mede namens NVKF NVMM 2022
Richtlijn radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen D. Hulsen (werkgroep), M. Greuter (klankbordgroep) Document mede namens NVKF NVvR 2022
Eindrapport van het SKMS Project 'Kunstmatige intelligentie - naar optimale ondersteuning van de zorgprofessional'.  J. Gutteling, D. Dieckens Regiehouder. Samenwerking met NVvH, NVVR, NVNG, NVKI, NVVC, NVRO, NIV. Ondersteund door KIMS en SKMS
 
NVKF 2022
NCS - 

Quality Assurance of Treatment Planning Systems- NCS 35

D. Schuring, H. Westendorp, E. van der Bijl, J. Penninkhof, R. Kierkels, W. Verbakel, T. van de Water, J. van de Kamer Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2022
Richtlijn Chronische beademing R. Wientjes Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel? Niet geautoriseerd door NVKF NVALT 2021
Leidraad Kwaliteit AI in de zorg A. Dekker, L. Poot, J. Wasman Werkgroepleden/ reviewers VWS 2021
NVMBR leidraad 'Zwangere patient bij diagnostische radiologische en - nucleaire procedures'   Raadpleging commissie straling NVMBR 2021
Zinnige zorg, project 'verbetersignalement middenoorontsteking bij kinderen' en project 'zorg bij de audicien voor volwassenen met perceptieve slechthorendheid' T. Bost , Y. Simis, E. Wiersma, F. Theelen Betrokken in consultatie-fase Zorginstituut 2021
Richtlijn 'Beeldvorming met ioniserende straling' M. van Straten (vz), M. van der Vlies, D. Dieckens (namens NVNG) Regiehouder NVKF 2021

Richtlijn 'minimaal invasieve chirurgie (MIC)' - met o.a. module elektrochirurgie en module laparoscopie bij Covid-19

E. van Schrojenstein Lantman Document mede namens NVKF NVOG 2021

Richtlijn 'Werken met therapeutische doses radionucliden' en bijbehorende kennislacunes. Opmerking: Stralingshygiëne binnen het ziekenhuis valt expliciet niet binnen de kaders van deze richtlijn. 

S. Rijnsdorp, D. Dieckens, T. van der Goot Document mede namens NVKF NVNG 2021
Afschalingsmatrix Covid-19 infectiepreventiemaatregelen "Aanpassing covid-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming" R. Hoeben, R. Wientjes Betrokken in commentaarfase NVMM 2021

Richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 4 tot 18 jaar

F. Theelen-van den Hoek, P. Brienesse, A. Goedegebure, Y. Simis Regiehouder NVKF 2021
Inventarisatie modules medische technologie in FMS-richtlijnen - eindverslag en excelbijlage L. Romijn, B. Damink, F. Theelen- van den Hoek  Regiehouder NVKF 2021
Leidraad alternatieven voor IC-beademingstherapie bij tekort beademingstoestellen C. van Pul, V. Lagerburg, E. van Schrojenstein Lantman, M. Franken, S. Vaartjes Regiehouder, samenwerking met NVALT, NVA, NVIC, VPNed, FMS NVKF 2021
Raamwerk voor optimaliseren en maximaliseren van klinische capaciteit voorafgaand aan en ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie en bijbehorende medisch-technische aandachtspunten L. Poot, M. Overvelde, B. Damink, N. Mollink Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel FMS, V&VN 2021
Standpunt Temperatuurmeting in het kader van screening aan de poort op COVID-19 in het ziekenhuis R. Wientjes, R. Hoeben, E. Gelderblom, M. Draijer, B. Damink Regiehouder, samenwerking met FMS en NIV NVKF 2021
NCS - Code of Practice and recommendations for Total Body Irradiation and Total Skin Irradiation - NCS 34 L. Murrer, P. van der Hulst, W. Jansen, Ph. Koken, J. van de Kamer Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2021
Richtlijn Visuele beperkingen - verwijzing en revalidatie J. Koopman Document mede namens NVKF NOG 2020

Leidraad Kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen tijdens crisissituaties

R. Hoeben, E. Gelderblom, B. Damink Regiehouder, samenwerking met BMTZ/ vDSMH/ LNAG/ NVKFM/ NVKI  NVKF 2020
Het perioperatieve proces  C. van Swol Leden gemandateerd NVVH/ NVA 2020

Leidraad niet-invasieve ademhalingsondersteuning bij acuut respiratoir falen ten gevolge van COVID-19

Klankbordgroep: C. van Pul Betrokken in consultatiefase NVALT 2020
Leidraad Prioritering audiologische zorg tijdens en na Covid-19 pandemie en bijbehorende tabel E. Baas, S. Goverts, A. Hoetink, M. Stawicki namens de leden van de Coronawerkgroep Kring Klinische Audiologie (KKAu) Regiehouder NVKF 2020
Leidraad MDR: Review of a clinical investigation with a medical
device - guidance document for MRECs
E. Gelderblom, R. Wientjes Leden gemandateerd in werkgroep CCMO 2020

RIVM rapport 2020-0034 De tijdelijke opslag van radioactief afval in ziekenuizen

  NVKF betrokken in commentaarfase RIVM in opdracht van ANVS 2020
NCS 'Leefregels na I-125 therapie voor de prostaat' incl patienteninformatiebrief, reisbrief, informatie voor crematoria en rekensheet over ontslagdosis J. van de Kamer, R. Moerland Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel. NVKF genoemd als leescommissie. NCS 2020

NCS 'Human Exposure to Ionising Radiation for Clinical and Research Purposes: Radiation Dose & Risk Estimates', NCS-26, revisie augustus 2020

A. Lammertsma, M. Greuter, F. de Lange, J. van de Kamer Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2016, rev 2020
Richtlijn pijnbehandeling tijdens de bevalling

A. Timmerman

Document mede namens NVKF NVA 2020
Draaiboek kwaliteitsbevorderende initiatieven Commissie Kwaliteit Regie NVKF 2020

Leidraad Nazorg van patiënten met COVID-19 - Versie 28-5-2020

J. te Riet, N. Bakker, B. Vermolen Commentaar geleverd NVALT, VRA, NVKG, Verenso, NVvR, NIV, NHG, NIP, LVMP, KNGF, NVD, PF, NVGzP 2020
Kennisagenda Klinische Fysica en bijlagen HJ. Noordmans, C. van Pul, R. Boellaard, W. Dreschler, M. Hoogeman, O. Ivashchenko, C. de Korte, A. Minken, C. Lanting Regiehouder NVKF 2020
Richtlijn slechthorendheid en tinnitus N. Versfeld Document mede namens NVKF NVAB 2020
Leidraad aanpassing & controle hoorhulpmiddelen "op afstand" vanuit het Audiologisch Centrum tijdens COVID-19, 14 mei 2020

M. Boymans, J. Wasmann, J. de Laat

Regiehouder NVKF 2020

COVID-19 CT-thorax protocol NVKF versie 1.1, 20 mei 2020

Versie 1.0: 16 april 2020.

Versie 1.1: 20-5-2020.

C. Jeukens, M. van Straten, P. van der Tol, B. Vermolen, J. Wielaard, R. Houben, M. Zijlmans, N. Bakker, R. Berendsen, A. Schilham, W. Veldkamp, J. van Osch
 

Regiehouder NVKF 2020
Leidraad Pre-operatieve diagnostiek naar COVID-19 bij asymptomatische patiënten ingepland voor chirurgie onder algehele anesthesie, versie 3.0, 1 mei 2020 en bijbehorende brief M. van Straten, betrokken bij Leidraad v2.0 Advisering bij v2.0 NVVH 2020

Leidraad Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren (IAGP) met SARS-CoV-2 Versie 1, 29-4-2020; Versie 2, 26-5-2020

C. van Pul, R. Wientjes, B. Damink, N. Bakker 

Commentaar geleverd in commentaarfase NVMM, NIV 2020

Leidraad 'Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting', Versie 1, 29-4-2020; Versie 1.1, 11-5-2020

R. Hoeben, R. Wientjes, N. Bakker Commentaar geleverd in commentaarfase NVMM, NIV 2020
Artikel 'Landelijk leren van incidenten' M. van Aartrijk, E. Baerends, N. Bakker, B. van den Berg, N. Braakman, A. Guedon, T. Janssen, W. Jennekens, A. Timmerman   Regiehouder NVKF 2020
Determining lead equivalence in composite shielding aprons. Addendum bij NCS rapport 19, Code of practice for personal dosimetry of professionals wearing protective clothing during radiological procedures - Betrokken in commentaarfase, begin 2021 geakkordeerd door NVKF NCS 2019
Richtlijn kleincellig longcarcinoom, modules 

MRI-stadiëring en -follow-up bij PCIThoracale bestraling na chemotherapie bij SCLCEerste keuze chemoradiatieschema bij SCLC

  Betrokken in commentaarfase NVALT 2019

Veilige toepassing van medische hulpmiddelen zonder CE-markering - handreiking voor zorginstellingen.

Binnen NFU zijn werkgroepen actief om de impact van de nieuwe MDR op ziekenhuizen voor te bereiden. Vooruitlopend hierop is er vanuit de NVKF en de koepel gewerkt aan een artikel over de impact van de MDR op het zelf ontwikkelen van medische hulpmiddelen. Dit artikel dient als handreiking zolang de NFU handvatten nog niet beschikbaar zijn.

H.J. Noordmans, E. Gelderblom, C. den Harder, R. Wientjes.

Regiehouder Koepel Medische Technologie/ NVKF 2019
Brochure 'Elektromagnetische velden en medische hulpmiddelen' en bijbehorende factsheet R. Peters en B. van den Berg Commentaar op conceptdocumenten namens NVKF RIVM 2019
RIAS-NG: Rekenhulp RI&E voor Nucleair Geneeskundige verrichtingen in ziekenhuizen T. Adriaensen, K. Bergsma, R. Bijkerk Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2019
RIAS-RT: Rekenhulp RI&E voor Radiotherapie J. van de Kamer, S. Heukelom Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2019
RIAS-RD: Rekenhulp RI&E voor Radiologische verrichtingen in ziekenhuizen -   NCS 2019
MRI bij patiënten met implantatenModule MRI bij hartklepprothese, annuloplastiekring of mitraclip. Module MRI bij cerebrale aneurysmaclip M. Hofman, C. Kloeze, M. Van der Graaf, J. Kuijer, C. Lavini, S. Muller, B. Nierop, C. van Pul, W. Teeuwisse, M. Stam Regiehouder NVKF 2019
Handreiking jodiumbron I125 lokalisatie procedures ; ZIP-bestand (openbaar) - is in herziening J. Ansems, D. den Boer, L. Dam-Vervloet, L. Janssen- Pinkse, M. Lagerweij, J. Mourik, J. te Riet, J. Schaar Regie NVKF 2019

Kwaliteitsstandaard cosmetische zorg inclusief bekwaamheidseisen  niet-gefractioneerde ablatieve CO2 laser 

A. Rem, B. Damink Commentaarfase via FMS Zorginstituut Nederland 2019
Normenrapport kwaliteitsvisitaties A. Petoukhova, B. van den Berg, B.J. Arends, H. Tschur, J. Habraken, H.A. Kooistra, V. Lagerburg, M. Steneker, M. Essers, B. Damink Regie NVKF 2019
Generieke verdiepende RI&E MRI - voor veilig werken met MRI M. van Straten, W. Jennekens, M. Hofman, J. Kuijer Regie in opdracht van SoFoKleS (NFU) en StAZ (NVZ) NVKF/ NVZ/ NFU 2019
Leidraad kwaliteitscontrole radiologische apparatuur (WAD)en update naar versie 3.01 en rekensheet voor protocol diagnostische monitoren J. Kuijer, A. Schilham, R. van Rooij, T de Wit, R. Berendsen, A. Talsma, C. Jeukens, D. Dieckens, N. Braakman, C. de Korte, A. de Jong, M. van der Graaf, G. Weijers, N. Braakman, R. Wientjes, S. Niehof, J.M. Thijssen, R.J.A. Peters, W.B.L. Gevers, J. Groen, G. Kral, M. Hofman, J. van Dalen, M. van Straten, W. Hummel, S. Huijsse, N. van der Werf, M. Greuter, A. de Vries, F. de Lange, L. Oostveen, S. Peters, J. te Riet, R. van Engen, M. Damen, C. den Harder, J. Hilderink, K.J. Renema, J. Mourik, P. van Horssen en A.A. Becht Regiehouder NVKF 2019
NCS-aanbeveling RIAS introductie en samenvatting P. Brands, A. de Jong, J. Ansems Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2019
NCS Quality assurance of cone-beam CT for radiotherapy - NCS 32 P. remeijer, K. Deurloo, M. Eenink, K. Geleijns, H. van herpt, W. de Kruijf, M. Kusters, G. d'Olieslager, M. Sijtsema, N. van Wieringen Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2019
NVKF Kwaliteitsbeleid 2019 - 2025 M. Zijlmans, B. Damink, C. van Pul, E. Baerends, M. Foppes, N. Bakker, T. Janssen Regiehouder NVKF 2019
NCS - Blootstellingsinformatie patiënten in medisch dossier J. van de Kamer, P. Brands, B. Vermolen, M. van der Vlies, J. Ansems, A. Becht, F. de Lange, M. Greuter, M. Rolf Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2019
NCS - An on-site dosimetry audit for high-energy electron beams - NCS 29 S. Heukelom, W. Jansen, F. Wittkamper Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2018
NCS - National audit of Quality Assurance for Intensity Modulated Radiotherapy and Volumetric Modulated Arc Therapy - NCS 28 E. Seravalli, M. van Gellekom, A. Houweling, J. Kaas Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2018
Praktijkgids medische informatietechnologie E. Scheepers, V. Lagerburg, W. Schillemans Mede namens NVKF Koepel medische technologie 2018
Vliegbrief/ bewijs van toediening radiofarmaceutica L. van den Berg Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2018
Richtlijn Bone conduction devices (BCD) M. Toll, T. Prinzen, A. Bosman Mede namens NVKF NVKNO 2018

Model organisatie stralingsbescherming bij medische handelingen in ziekenhuizen volgens Bbs

M. van der Vlies, M. van Straten, B. Vermolen Regiehouder NVKF 2018
NCS guidelines for radiation protection and dosimetry of the eye lens - NCS 31 M. Lagerweij, M. Damen, K. Henken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel

NCS

2018

NCS code of practice for quality assurance of brachytherapy with Ir-192 afterloaders - NCS 30

J. Steenhuijsen, A. Hoffman, A. de Leeuw, M. Unicpan

Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel

NCS 2018

Richtlijn controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen

P. Brienesse, M. van Doorn, Y. Simis, M. Stollman. Herziening: P. Brienesse, A. Goedegebure, Y. Simis NVKF betrokken in commentaarfase  NVMM 2018

Leidraad audiologische zorg

B. Maat, H. van Dijk, D.Pans, A. Hoetink

Regiehouder NVKF/ FENAC 2018
Euref European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis (4e editie 2006) en bijbehorende protocollen voor kwaliteitscontrole  R. van Engen, M. Thijssen, W. Veldkamp Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel EUREF, Europese Commissie laatste update 2018. Herziening naar 5e ed. gepland

Verrichtingen- en diagnosethesaurus, herziening diagnoselijst audiologie vanaf versie 2.27

T. van Toor, M. Scharloo, H. van Dijk, D. Breukels, J. Wasmann, Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel DHD 2017

Richtlijn Visual Reinforcement Audiometry

J. van Schoonhoven, P. Brienesse, B. Franck, M. Stollman, J. Vroegop, E. Wiersinga-Post Regiehouder NVKF 2017
NCS quality assurance for tomotherapy systems - ncs 27 J. vd Kamer   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2017

Richtlijn Gonadenafscherming

  Commentaarfase en autorisatie NVMBR 2017
Wegen van patienten voor observatie, diagnose en medische behandeling   Betrokken bij commentaarfase WIBAZ 2016
Richtlijn informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist (HASP) G. Zonneveld Document mede namens NVKF NHG 2017
Procedure guidelines nuclear medicine (voorheen aanbevelingen nucleaire geneeskunde) BJ. Arends, R. Boellaard, J. van Dalen, J. Habraken, S. Muller, L. Romijn, M. Sinaasappel, E. Visser, A. Willemsen Met medewerking van NVKF-leden en commentaarfase NVNG 2016
Convenant Veilige toepassing medische technologie 2.0   Betrokken bij commentaarfase NVZ/NFU/ ZKN 2016
Richtlijn perceptieve slechthorendheid bij volwassenen D. Pans, A. Bosman Document mede namens NVKF NvKNO 2016
Richtlijn tinnitus E. de Kleine Document mede namens NVKF NvKNO 2016
Bekwaamheids Eisen Elektrochirurgie TABEE E. Gelderblom, V. Lagerburg, J. Gutteling, I. Blonk, M. Emmer, S. Vaartjes, I. de Boer, C. van Swol, R. Sladek, A. Rem Regiehouder NVKF 2016
Blauwdruk leerpaden voor gebruikers van medische technologie: bekwaam in medisch technisch handelen . Gelderblom, V. Lagerburg, J. Gutteling, I. Blonk, M. Emmer, S. Vaartjes, I. de Boer, C. van Swol, R. Sladek, A. Rem Regiehouder NVKF 2016
NCS process management and quality assurance for intracranial stereotactic treatment - NCS 25 S. Heukelom, E. Raaijmakers, N. Hoffmans, H. Marijnissen Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2015
Code of Practice for the Quality Assurance and Control for Volumetric Modulated Arc Therapy - NCS 24   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2015
Handboek Veilige en doelmatige omgang met Medische Technologie R. Vaartjes Regiehouder NVKF 2015
Handboek veilige en doelmatige omgang met medische technologie - Lasermodule R. Vaartjes Regiehouder NVKF 2015
Zorgstandaard neurofibromatose type 2 P. Boermans  Document mede namens NVKF ZIN 2015
Aandachtspunten stralingsdeskundige bij opvang van radiologische en nucleaire slachtoffers op de SEH Commissie Stralingshygiëne Regiehouder NVKF 2014
Hoorrevalidatie volwassenen - deel 1: met hoortoestellen Dingemanse, Prinzen, Van Doorn Regiehouder NVKF 2014
Leidraad nieuwe interventies in de klinische praktijk (NIKP) G. Colenbrander Document mede namens NVKF FMS 2014
Leidraad verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur M. Lansbergen Commentaarfase Orde Medisch specialisten 2014
Richtlijn neonatale gehoorzorg 0-4 jarigen P. Brienesse, Y. Simis, M. Stolman, D. Vandenzavel, J. Brokx, C. Smits, B. van Zanten Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel. Regiehouder bij herziening. FENAC 2014, herziening gepland
Risicomanagement ten behoeve van het veilig introduceren van nieuwe medische technologie (WINT) M. Overvelde, A. Timmerman, R. Wientjes Medewerking van NVKF-leden en commentaarfase Koepel medische technologie 2014
Code of Practice for the Quality Assurance and Control for Intensity Modulated Radiotherapy - NCS 22  

Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel

NCS 2013
NOAH4 veldnorm voor hoortoestelverstrekking J. de Laat Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel FENAC 2013
Diagnostische Referentieniveaus in Nederland (DRN) - NCS 21 - in herziening   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2012
Dosimetry and quality control of brachytherapy with low-energy photon sources (125I) - ncs 20   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2012
NCS: standpunt niet-blootgestelde werknemers die bronnen bedienen in de gezondheidszorg J. vd Kamer Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2012
Kwaliteitsborging van instrumenten en apparatuur gebruikt bij minimaal invasieve chirurgie (Micado) I. de Boer, H.J. Noordmans Document mede namens NVKF Micado / Wibaz 2012
Radiotherapie bij patiënten met een ICD of pacemaker - is in herziening C. Hurkmans, A. Maas, A. Van der Borden Document mede namens NVKF NVRO 2010, herziening 2021
Risicoprofiel infusietechnologie - is in herziening R. Vaartjes, A. Timmerman, F. Bastin, M. Franken Regiehouder NVKF/ TNO 2008
Code of practice for personal dosimetry of professionals wearing protective clothing during radiological procedures - ncs 19 W. Hummel, P. Kicken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2008, addendum in 2019
Code of Practice for the Absorbed Dose Determination in High Energy Photon and Electron Beams - ncs 18   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2008
Dosimetrie in de Radiologie: Stralingsbelasting van de Patiënt en Werknemers - NCS 17   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2007
Praktijkgids risicomanagement en Medische Technologie (RMT) R. Vaartjes, A. Maas, P. Brands Document mede namens NVKF NVZ 2007
FENAC protocol KITS2 (multidisciplinaire diagnostiek bij spraak/taalproblemen)   Document mede namens NVKF FENAC 2005
Quality control of sealded beta sources in brachytherapy  - NCS 14   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 2004
Dosimetry of low and medium energy X-rays - NCS 10   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 1997
NCS Quality control for medical linear accelerators: current practice and minimum requirements - NCS 9 B. Gobets, F. de Weerd, F. Wittkamper, H. Piersma, J. van Santvoort, J. Wolthaus Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS 1996, herziening gepland