Opleiding

Start opleiding

De KLIFOP begrijpt als geen ander dat in deze beginfase de hoeveelheid informatie overweldigend kan zijn. Mogelijk heb je (veel) vragen.  Om hierin ondersteuning te bieden aan nieuwe klifio’s bellen we iedere klifio in deze beginperiode. Verder sturen we dan ook een handleiding die ze verder op weg kan helpen.

Om je opleiding te laten goedkeuren zul je een aantal stappen moeten doorlopen, met als belangrijkste stap het schrijven van een opleidingsplan. Het helpt hierbij als je meer weet van de organisatiestructuur van NVKF, Stichting OKF en de KLIFOP en wie welke rol vervult bij deze stappen.

Visitatie

Minimaal iedere 5 jaar worden opleidingsinstituten gevisiteerd om hun opleidingsbevoegdheid te verlengen. Er is een klein groepje klifio's, de zogenaamde visitatieklifio's, waarvan er altijd één deel uitmaakt van de visitatiecommissie. Meer informatie voor klifio's over visitaties kan gevonden worden in het document Informatie voor de gevisiteerde klifio's. Verder hopen de visitatieklifio's dat klifio's die in opleiding zijn bij een instituut dat gevisiteerd gaat worden van te voren deze vragenlijst willen invullen en opsturen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

[Link naar de FAQ]