Workshop ANVS over de implementatie van richtlijn 2013/59/EURATOM

Op 22 maart as wordt door de ANVS een workshop georganiseerd over de implementatie van richtlijn 2013/59/EURATOM. De NVKF Commissie Stralingshygiëne is hiervoor door de ANVS uitgenodigd en zal met een delegatie aanwezig zijn. Daarnaast heeft de NVS aan zijn leden een uitnodiging gestuurd voor deze workshop. Uiteraard staat het individuele klinisch fysici die NVS lid zijn, vrij zich aan te melden via de NVS. In verband met voorbereidingen voor deze workshop, vernemen wij graag welke klinisch fysici een deelnamebevestiging van de NVS hebben gekregen. Dit kan door een bericht te sturen naar straling@nvkf.nl.

Dank en met vriendelijke groet,

NVKF Commissie Stralingshygiëne