Wijziging bestuurssamenstelling NVKF

Met ingang van 13 oktober jl. hebben er binnen het bestuur van de NVKF enkele wisselingen plaatsgevonden waarbij ook de voorzitter is gewisseld.        

De huidige samenstelling van het NVKF-bestuur is als volgt:
dr.ir. L. (Lieke) Poot - Voorzitter
dr. E. (Esther) Raaijmakers  - Secretaris
dr. ir. B.J. (Ben) ten Voorde - Penningmeester / Beroepsbelangen
ir. J.J. (Bunna) Damink - Kwaliteit
dr. ir. R. (Rudi) Hoekema - Communicatie
dr. Y.J.W. (Yvonne) Simis - Onderwijs en Onderzoek
dr. J.B. (Jeroen) van de Kamer - Europese Zaken / Stralingshygiëne
ir. D.J.W. (Dennis) Hulsen - namens KLIFOP