Uitnodiging Woudschoten 2022

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF conferentie op 13 en 14 oktober 2022 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Netwerken”. Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op donderdag en vrijdag. Op vrijdagmiddag zal als vanouds worden gestreden om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP). Daarnaast zullen de kringen weer voor een aantal parallelsessies zorgen op basis van ingezonden abstracts. Ook dit jaar zijn er workshops en wel op donderdagmiddag. Over deze workshops volgt op een later moment meer informatie en een aparte inschrijfmodule.

Het plenaire programma kan hier bekeken worden (deze zal regelmatig geüpdatet worden). Wij hopen dat het u aanspreekt en verheugen ons erop u allen te mogen verwelkomen op Woudschoten.

Inschrijven voor de conferentie kan hier via een webpagina van Eventix. Voorinschrijven kan tot 14 september, daarna wordt het inschrijfgeld met € 50,- verhoogd. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt plaats d.m.v. iDEAL. Na het inschrijven ontvangt u een bevestigingse-mail.

Bij annuleringen voor 14 september wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering vanaf 14 september moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Het conferentiecentrum is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist zal gratis vervoer geregeld worden (reistijd +/- 10 min.) rond het begin en eind van de conferentie. Hiervoor hebben we wel een indicatie nodig van het aantal mensen dat hiervan gebruik wil maken. Indien u van plan bent met het openbaar vervoer te komen en van de pendelbusjes gebruik wenst te maken, wordt u verzocht dit op het inschrijfformulier aan te geven.

Het aantal beschikbare kamers op het conferentiecentrum is niet onbeperkt. Een aantal deelnemers zal worden ondergebracht in het naastgelegen hotel op ongeveer 500 meter van het conferentiecentrum, of mogelijk in hotel Figi te Zeist. Overnacht u in Figi, dan wordt er op donderdagavond en vrijdagochtend extra vervoer geregeld. De commissie stimuleert daarom sterk om een hotelkamer met tweeën te delen. Indien u hiervoor kiest dient u op het inschrijfformulier aan te geven wie uw kamergenoot zal zijn. De kamers zullen worden vergeven op volgorde van inschrijving. Bij inschrijving na 14 september kan geen kamer gegarandeerd worden.
 
Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie Woudschoten,
 
Maurice Janssen & Bastiaan van Nierop