Uitnodiging: promotie van ir. H.A. (Erik) Roelofs, klinisch fysicus te MAASTRO Clinic op vrijdag 8 juli 2016 in de Aula van de Universiteit van Maastricht

De titel van zijn proefschrift luidt: “From Data to Decision. A Knowledge Engineering approach to individualise cancer therapy". Het proefschrift is te downloaden via http://doi.org/10.17195/candat.2016.07.1