Uitnodiging oratie Cas Smits

Woensdag de 7de september 2022 om 16.30 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr. ir. J.C.M. Smits, benoemd tot Hoogleraar Klinische en Experimentele Audiologie in de Faculteit der Geneeskunde, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

De dovemansoren van de audioloog


in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. ir. K.I.J. Maex. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de livestream volgen via deze link.

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; de Aula is bereikbaar met de trams 4, 14, 24, en metro 52, halte Rokin.