Toegewezen opleidingsplaatsen 2018

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2018 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.