Taskforce 2, informatie voor de leden van de NVKF

Het bestuur NVKF heeft een taskforce 2 opgericht om de voorstellen van taskforce 1 verder te onderzoeken en uit te werken tot concrete plannen, procedures en werkwijzen.

De leden van de taskforce zijn:

  • Willem Lenglet
  • Peter de Munck
  • Hans van Dijk.

Zij zullen de opdracht in drie delen uitwerken:

  1. het curriculum beschrijven voor het basisjaar
  2. eisen definiëren waaraan opleidingsclusters en de instellingen binnen een cluster aan moeten voldoen
  3. kaders definiëren die gebruikt kunnen worden bij de toewijzing van de opleidingsplaatsen


Hiervoor worden drie werkgroepen ingericht die ieder een eigen voorzitter krijgen. De taskforce zal leden van de NVKF benaderen voor de werkgroepen. Bij de samenstelling van de werkgroepen zal gelet worden op vertegenwoordiging van de verschillende werkterreinen en een deelname vanuit zowel de academische als de perifere instellingen. De voorzitters rapporteren aan de taskforce, de taskforce rapporteert maandelijks aan het bestuur NVKF.

De besturen NVKF en OKF stemmen onderling af zodat het bestuur NVKF zo nodig nadere instructies aan de taskforce kan geven.

Er zullen leden uit het College Consilium en College van Toetsing door het bestuur van de OKF gemandateerd aan de werkgroepen deelnemen. Ook de Klifop participeert in de taskforce.

Later zal bekend gemaakt worden welke leden in de werkgroepen zitten en hoe de planning van taskforce 2 eruit zal zien.