SKMS-project Kunstmatige Intelligentie van start

De NVKF zal in de lead zijn bij het organiseren van een aantal kennissessies over Kunstmatige Intelligentie (AI). We hebben een aanvraag ingediend voor SKMS gelden van de Federatie Medisch Specialisten (centraal budget). Rond de jaarwisseling is bekend geworden dat het gevraagde budget is goedgekeurd, de vorming van de werkgroep waar meerdere wetenschappelijke verenigingen (NVRO, NVNG, NVvR, NVVC en beoogd ook NVvH) aan meedoen is nu in volle gang. Verwachting is dat het project in Q2 zal starten. De werkgroep wordt voorgezeten door klinisch fysici Job Gutteling en Maarten Hoes. Beoogde resultaat is onder andere om twee cursussen op te zetten; één voor (technische) geïnteresseerden die zelf aan de slag willen met AI en één voor artsen, om hen breed bekend te maken met de mogelijke toepassingen en de gevolgen voor hun huidige werkzaamheden. Voor de ‘technische’ cursus zijn we op zoek naar collega’s die als klankbord willen fungeren, zodat wat er georganiseerd wordt zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte. Mocht je geïnteresseerd zijn om in deze klankbordgroep plaats te nemen, meld je dan bij Job of Maarten.