Publicatie RIVM rapport "Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden"

Het RIVM rapport "Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden" is gepubliceerd. In dit rapport wordt de potentiële blootstelling voor derden doorgerekend in verschillende scenario’s, zonder de gebruikelijke aanvullende maatregelen (opname in therapiekamer of leefregels). Daardoor komt de doses vaak boven de normen uit. Het rapport is bedoeld als input voor de NVNG werkgroep die de 'Aanbevelingen: Het werken met therapeutische doses radionucliden' gaat herzien.

Klik hier voor het abstract.

Klik hier voor het  rapport.