Publicatie Richtlijn Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg

Het GHI Bulletin 'Verantwoordelijkheidsstructuur stralingsbescherming' uit 1994 was aan herziening toe, zeker na het van kracht worden van het ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’ in 2018. Zoals in eerdere nieuwsbrieven besproken is de herziening in opdracht van VWS uitgevoerd door een werkgroep met alle relevante partijen, inclusief de NVKF vanuit de Commissie Stralingshygiëne. De werkgroep is er in geslaagd om de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij de stralingsbescherming in de medisch specialistische zorg overzichtelijk samen te vatten. De nieuwe Richtlijn Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming in de Medisch Specialistische Zorg geeft daarmee de benodigde duidelijkheid voor het veld.

De richtlijn is gepubliceerd door de NCS.  Het verzoek is om vragen en opmerkingen over de richtlijn bij de eigen beroepsvereniging in te dienen. Voor NVKF leden kan dit bij de Commissie Stralingshygiëne via straling@nvkf.nl.

Het NVKF document Model Organisatie Stralingsbescherming in Ziekenhuizen (eerst inloggen) is de basis geweest voor de nieuwe richtlijn. Dit model komt te vervallen.