Publicatie Leidraad Kwaliteitscontrole Radiologische Apparatuur

Op 8 oktober 2019 is de Leidraad Kwaliteitscontrole Radiologische Apparatuur gepubliceerd. Deze Leidraad heeft als doel informatie aan te leveren die de klinisch fysicus ondersteuning biedt bij het opstellen van een verantwoord (locatie-specifiek) programma voor acceptatie en kwaliteitscontrole. De Leidraad bestaat uit 7 protocollen: Bucky, CT, Diagnostische Monitoren, Doorlichtingsapparatuur, Mammografie, MRI en Ultrageluidsapparatuur.

Aan het opstellen van deze Leidraad is door veel klinisch fysici meegewerkt. In september/ oktober 2018 is er een NVKF-ledenraadpleging geweest. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in vaststelling van de Leidraad door het NVKF-bestuur in juli 2019 en de publicatie.

 

In november 2019 is een update van deze richtlijn verschenen, dit is versie 3.01.