Publicatie Generieke verdiepende RI&E MRI

De Generieke verdiepende RI&E MRI is gepubliceerd. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door en uitgevoerd in opdracht van SoFokleS (NFU) en StAZ (NVZ). De RI&E is ontwikkeld door een multidisciplinaire projectgroep onder regie van de NVKF en geeft een overzicht van mate van blootstelling van medewerkers, de risico’s en beheersmaatregelen. Aanleiding hiervoor was een wijziging in de arbeidsomstandigheden wet. Een belangrijk advies uit de RI&E is om specifieke MR functionarissen te benoemen (in lijn met standpunt van de EFOMP).  Voor de MR veiligheidsdeskundige zouden certificeringen een (her)registratie gewenst zijn, geaccrediteerde scholingen op dit onderwerp zijn daarvoor noodzakelijk. Een werkgroep zal de komende tijd aan de slag gaan om te onderzoeken of en hoe hier pragmatisch uitvoering aan kan worden gegeven. 
 
In dit kader wordt alvast gewezen op de ISMRM workshop on MR safety welke op 20 september 2019 eenmalig in Utrecht wordt gehouden. Zie voor meer informatie: https://www.ismrm.org/workshops/2019/Safety/