presentaties over protonentherapie tijdens het NCS lustrum

De PDF's  van de presentaties over protonentherapie welke gehouden zijn tijdens het 7e lustrum van de NCS zijn beschikbaar: http://radiationdosimetry.org/documents/7th-ncs-lustrum