Pre-publicatie Human Exposure to Ionising Radiation for Clinical and Research Purposes

De Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS) heeft een pre-publicatie uitgedaan over de risico's van ioniserende straling gebruikt in (medisch) onderzoek. Dit stuk is op verzoek van VWS en de CCMO tot stand gekomen. Het doel van VWS is om op basis van dit werk te bepalen welk opleidingsniveau de verschillende medische disciplines, zijnde niet radiologen, radiotherapeutisch oncologen of nucleair geneeskundigen, moeten hebben voor welke handelingen waarbij straling gebruikt wordt. De disciplines waar het om gaat zijn onder andere cardiologen, vaatchirurgen of tandartsen.

De CCMO wil het stuk gebruiken om concrete handvatten te geven aan METcs om de stralingsrisico's af te wegen tegen het (potentiële) nut voor patiënt en/of maatschappij en natuurlijk kan het gebruikt worden voor scholing.

De publicatie is hier te vinden.

Reacties op de publicatie kunnen tot 5 oktober doorgegeven worden aan Peter Sminia: P.Sminia@vumc.nl