Praktijkgids Medische Informatie Technologie

Op initiatief van de Koepel Medische Technologie, is eind 2015 een start gemaakt met de Praktijkgids Medische Informatie Technologie. De aanleiding van de praktijkgids zijn de veel gestelde vragen uit het werkveld van de Koepel Medische Technologie: hoe software applicaties, software gestuurde medische systemen maar ook hoe zelf ontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar kan worden geïmplementeerd en toegepast. Vanuit de NVKF hebben Wilco Schillemans (RT), Vera Lagerburg (AKF) en Egon Scheepers (RNG) meegeschreven. Voordat de praktijkgids vastgesteld wordt, is er gelegenheid commentaar te leveren. Degene die interesse hebben om input te leveren, kunnen zich aanmelden bij Egon Scheepers (escheepers@amphia.nl). Zodra het stuk begin april beschikbaar is, zal dit onder de geïnteresseerden verspreid worden. Er geldt een reactietermijn van 3 weken.