Persbericht: NVKF brengt landelijke inventarisatie incidentmeldingen medische apparatuur in beeld

Voor het eerst zijn (bijna-)incidenten in het zorgproces op het gebied van medische technologie in kaart gebracht. Een initiatief van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). In een tijd waarin de medische technologie een enorme vlucht neemt in ziekenhuizen, was er een grote behoefte aan een analyse om zo de zorg nog verder te verbeteren.

Onderzoek
De commissie kwaliteit heeft van 23 deelnemende ziekenhuizen alle incidentmeldingen over 2015 opgevraagd. De incidentmeldingen zijn ingedeeld naar apparatuurgroep, ernst en oorzaak. Daaruit is een top 5 samengesteld van meest voorkomende meldingen op basis van apparatuurgroep:

1.     Instrumentarium
2.     Infusiepompen
3.     Beeldvormende technieken
4.     ICT (niet gebonden aan medische apparatuur)
5.     Patiëntbewakingsapparatuur

Van deze top 5 is een analyse gemaakt van de oorzaak en ernst. Ziekenhuizen willen hiermee zichtbaar aantonen dat ze willen leren van fouten die zijn gemaakt. Met de resultaten van het onderzoek kan een ziekenhuis actie ondernemen richting leveranciers van medische apparatuur, omdat een apparaat niet gebruiksvriendelijk is of bij teveel technische storingen de betrouwbaarheid omhoog moet. Andere oplossingen liggen bijvoorbeeld in kwaliteitsrichtlijnen en betere scholing voor gebruikers.

Pleidooi
Een individueel ziekenhuis had tot nu toe te weinig meldingen om een verandering aan te brengen. Met dit onderzoek kan nu op landelijk niveau wel tot actie worden overgegaan. De NVKF pleit daarom voor uniformiteit in meldingprocedures in ziekenhuizen. Zo kan een dergelijke inventarisatie makkelijker en bijvoorbeeld jaarlijks worden uitgevoerd.