Overlijden Pascal Storchi

Vandaag ontvingen wij bericht dat oud NVKF-lid Pascal Storchi op 17 april jl. op 72-jarige leeftijd is overleden.

Evert Woudstra en Henk Huizenga schreven het volgende:

Pascal werkte tot zijn pensioen bijna 45 jaar onafgebroken in wat eerst het Rotterdamsch Radiotherapeutisch Instituut heette, later Daniel den Hoed Kliniek/Erasmus MC. Het is onmogelijk in een paar regels zijn vele werk voor de kliniek samen te vatten. We beperken ons tot het volgende.

Pascal was aanvankelijk toegepast wiskundige. Hij studeerde af bij Prof. Hermans in Delft terwijl hij al werkte. Hij droeg bij aan een hele serie wetenschappelijke projecten, werd hoofd van wat ooit de Klinische Rekenafdeling ging heten, werd later geregistreerd als klinisch fysicus en werd staflid van de afdeling klinische fysica en instrumentatie. In 1999 promoveerde hij bij prof. Hermans op een hele reeks artikelen op het gebied van dosisberekening en optimalisatie van radiotherapieplanning. Hij bleef tot het eind leiding geven aan het team van programmeurs bij Radiotherapie. In 2013 ging hij met pensioen.

We hebben veel goede herinneringen aan Pascal. Hij was een bijzonder prettig mens, vriendelijk, rustig en bedachtzaam en met een groot inzicht op veel terreinen. Hij combineerde gestructureerd werken met een grote mate van flexibiliteit. Hij was altijd geïnteresseerd in een goed gesprek over nieuwe ideeën en onderzoek. Het was fijn om met hem samen te werken. Van het vele werk dat we met hem deden, waaronder het samen schrijven van een aantal mooie, inmiddels vaak geciteerde artikelen, werden we echt blij.

Door de coronamaatregelen heeft zijn afscheid plaatsgevonden in familiekring met onder andere zijn vriendin Laura, vier kinderen en vier kleinkinderen. In overleg met enkele andere oud-collega’s en Laura leek het ons goed zijn overlijden  onder de aandacht te brengen.