OPROEP RIVM: zet de muziek zachter!

Staatssecretaris Paul Blokhuis stelt zich op achter RIVM Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten, in openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek. Het advies is opgesteld door een kleine werkgroep, bestaande uit Nederlandse deskundigen op het gebied van akoestiek en de oorzaken, gevolgen en preventie van gehoorschade door hard geluid, met een focus op harde muziek, met in hun midden de KLINISCH FYSICI Wouter Dreschler (AMC), Wim Soede en Jan de Laat (LUMC). Voor muzieklocaties met versterkte muziek en met als doelgroep mensen vanaf 16 jaar wordt een maximaal geluidsniveau van 102 dB(A), gemeten over een kwartier, geadviseerd. Omdat kinderen minder goed in staat zijn zelf maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen, worden lagere maximale geluidniveaus geadviseerd: voor jonge kinderen tot en met 13 jaar (gemiddeld 91 decibel over een kwartier) en voor kinderen van 14 en 15 jaar (gemiddeld 96 decibel over een kwartier). Het RIVM onderstreept dat het onmogelijk is om maximale geluidsniveaus te adviseren die voor ieder individu absoluut veilig zijn, en dus geen risico op gehoorschade opleveren.

Dit betekent dat het belangrijk is om bezoekers van muziekactiviteiten te informeren over mogelijkheden om zelf het risico op gehoorschade te beperken. De risico’s kunnen door bezoekers van muzieklocaties beperkt worden door  gebruik te maken van gehoorbescherming, te zorgen dat ze niet te dicht bij de geluidsboxen staan en hun oren af en toe rust te gunnen. VWS heeft aan VeiligheidNL gevraagd om een doorvertaling te ontwikkelen van de technische adviezen voor de verschillende muzieklocaties waaronder cafés, discotheken, festivals, poppodia, sportscholen, bioscopen en scholen. Dit zal leiden tot “tools” die gehanteerd kunnen worden door de Nederlandse gemeenten bij het verlenen van vergunningen: als je niet voldoet aan de voorgestelde maatregelen dan krijg je geen vergunning, en de gemeente zal dit toetsen en handhaven. Dit past in het overheidsbeleid om de gemeenten het heft in handen te geven.

Zie: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/RIVM_adviseert_over_maximaal_geluidsniveau_bij_muziekactiviteiten.