NVKF conferentie te Woudschoten 27 en 28 maart 2015 met als thema: Grenzeloze samenwerking

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op de vrijdag- en zaterdagochtend, en de strijd om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) op vrijdagmiddag. Daarnaast zullen de kringen op de vrijdag en de zaterdagochtend weer voor een prima parallelprogramma zorgen. De vrijdagavondlezing zal dit jaar verzorgd worden door Rolf Hut, wetenschapper aan de TU Delft met een 'MacGyver-instelling'.

Het plenaire programma (in voorlopige vorm) kunt u hier inzien (deze zal regelmatig ge-update worden). Wij hopen dat het u aanspreekt en verheugen ons erop u allen te mogen verwelkomen op Woudschoten. Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten, Woudenbergseweg 54 te Zeist (www.woudschoten.nl). Ook niet-NVKF leden zijn van harte welkom!

Het inschrijven voor de conferentie kan hier. Voorinschrijven kan tot en met 27 februari, daarna wordt het inschrijfgeld met € 50,- verhoogd. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt dit jaar plaats d.m.v. iDEAL. Houdt daarom uw random reader of identifier en inloggegevens paraat voordat u zich inschrijft!

Na het inschrijven ontvangt u een bevestigings e-mail.

Bij annuleringen voor 27 februari wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering na deze datum moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Het conferentiecentrum is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist zal gratis vervoer geregeld worden (reistijd +/- 10 min.) rond het begin en eind van de conferentie, hiervoor hebben we echter een indicatie nodig van het aantal mensen dat hiervan gebruik wil maken. Indien u van plan bent met het openbaar vervoer te komen en van de pendelbusjes gebruik te maken, wordt u verzocht dit op het inschrijfformulier aan te geven.

Het aantal beschikbare kamers op het conferentiecentrum is niet onbeperkt. Een aantal deelnemers zal worden ondergebracht in het naastgelegen hotel op ongeveer 500 meter van het conferentiecentrum. De commissie stimuleert daarom sterk om een hotelkamer met tweeën te delen. Indien u hiervoor kiest dient u op het inschrijfformulier aangeven wie uw kamergenoot zal zijn. De kamers zullen worden vergeven op volgorde van inschrijving. Bij inschrijving na 27 februari kan geen kamer gegarandeerd worden.

Voor nadere inlichtingen over de inschrijving kunt u terecht bij het secretariaat van de NVKF, tel. 030-6868760, e-mail: secretariaat@nvkf.nl