NVKF conferentie op 8 en 9 april 2016 te Woudschoten

De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse

NVKF conferentie op 8 en 9 april 2016
met als thema: Leuk, maar hoe zit het nou echt?

Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten, Woudenbergseweg 54 te Zeist (http://www.woudschoten.nl).

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op de vrijdag- en zaterdagochtend, en de strijd om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) op vrijdagmiddag. Daarnaast zullen de kringen op de vrijdag en de zaterdagochtend weer voor een prima parallelprogramma zorgen. De vrijdagavondlezing zal dit jaar verzorgd worden door Koert van Mensvoort, kunstenaar, technoloog en filosoof, bekend vanwege zijn Next Nature filosofie.

De gecombineerde vrijdagochtendsessie van de nascholingskringen AKF/BVT en de Commissie Stralingshygiëne gaat over "I-125 ingekapselde bronnen ten behoeve van de localisatie van mammacarcinomen". Er zullen een chirurg, klinisch fysicus en een medewerker van de ANVS spreken. Ter voorbereiding van deze sessie zouden wij graag de volgende enquête beantwoord zien (klik hier). Het invullen duurt max 5 minuten.

Het plenaire programma kan hier bekeken worden (deze zal regelmatig ge-update worden). Wij hopen dat het u aanspreekt en verheugen ons erop u allen te mogen verwelkomen op Woudschoten. Ook niet-NVKF leden zijn van harte welkom!

Inschrijven voor de conferentie kan hier. Voorinschrijven kan tot en met 6 maart, daarna wordt het inschrijfgeld met 50,- verhoogd. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt dit jaar plaats d.m.v. iDEAL. Houdt daarom uw random reader of identifier en inloggegevens paraat voordat u zich inschrijft!

Na het inschrijven ontvangt u een bevestigings e-mail.

Bij annuleringen voor 7 maart wordt 25,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering na deze datum moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Het conferentiecentrum is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist zal gratis vervoer geregeld worden (reistijd +/- 10 min.) rond het begin en eind van de conferentie, hiervoor hebben we echter een indicatie nodig van het aantal mensen dat hiervan gebruik wil maken. Indien u van plan bent met het openbaar vervoer te komen en van de pendelbusjes gebruik te maken, wordt u verzocht dit op het inschrijfformulier aan te geven.

Het aantal beschikbare kamers op het conferentiecentrum is niet onbeperkt. Een aantal deelnemers zal worden ondergebracht in het naastgelegen hotel op ongeveer 500 meter van het conferentiecentrum. De commissie stimuleert daarom sterk om een hotelkamer met tweeën te delen. Indien u hiervoor kiest dient u op het inschrijfformulier aangeven wie uw kamergenoot zal zijn. De kamers zullen worden vergeven op volgorde van inschrijving. Bij inschrijving na 6 maart kan geen kamer gegarandeerd worden.

De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten,

Maurice Janssen, Paul de Bruin, Robbert-Jan Miserus, Bastiaan van Nierop en Danny Schuring