Normen visitatie Radiotherapie

Binnen de radiotherapie wordt de kwaliteitsvisitatie gezamenlijk uitgevoerd door NVRO, NVKF en NVMBR. Daartoe is in de loop van de jaren enerzijds een gemeenschappelijke vragenlijst ontstaan (gestuurd vanuit ADAS) en is er anderzijds gewerkt aan normen voor deze kwaliteitsvisitatie

Deze normen zijn opgesteld door de visiteurs van de NVKF, in het Mussol overleg (overleg hoofden Klinische Fysica in de Radiotherapie) besproken, in het Concilium van de NVRO besproken en op de ledenvergadering van de NVRO ter kennisgeving gepresenteerd.

De hoofden Klinische Fysica in de Radiotherapie adviseren de commissie Kwaliteit om deze normen over te nemen. Het document is in april 2015 goedgekeurd door de Commissie Kwaliteit.