Normen kwaliteitsvisitatie Radiotherapie NVKF

Binnen de radiotherapie wordt de kwaliteitsvisitatie gezamenlijk uitgevoerd door NVRO, NVKF en NVMBR. Daartoe is in de loop van de jaren enerzijds een gemeenschappelijke vragenlijst ontstaan en is er anderzijds gewerkt aan normen voor deze kwaliteitsvisitatie.

Deze normen zijn inmiddels, na het doorlopen van de geijkte procedures, vastgesteld door de NVKF.

Namens de Commissie Kwaliteit,
Maaike Milder en Stan Heukelom