Nieuwe stralingswetgeving per 06-02-2018

Per 6-2-2018 wordt de volgende nieuwe stralingswetgeving van kracht:
1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-404.html

2. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1349.html

3. Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-4952.html

4. Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-2758.html

5. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-2035.html

Dit document visualiseert de aanpassingen en samenhang van de genoemde documenten:
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/documenten/publicatie/2018/01/16/visual-regelgeving-besluit-basisveiligheidsnormen-stralingsbescherming


Voor stralingsdeskundigen (die namens de ondernemer een rol hebben bij het veilig werken met bronnen van ioniserende straling) worden per 6-2-2018 de taakomschrijvingen en de opleidingseisen aangepast en verder ingevuld. Deze verandering in de regelgeving visualiseert dit document.
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/documenten/publicatie/2018/01/19/visual-deskundigen-stralingsbescherming


Meer informatie?

De ANVS en de betrokken departementen informeren het werkveld en faciliteren ondernemers, vergunninghouders, deskundigen en eindgebruikers met diverse communicatiemiddelen in een toolkit. De toolkit bestaat uit: o.a. factsheets, QenA’s, basis presentatie, basistekst over Bbs, online banners met verwijzing naar dossier, waarin meer informatie staat over de nieuwe regelgeving stralingsbescherming. Zie: autoriteitnvs.nl/stralingsbescherming