Nieuws

Symposium Stralingsincidenten en -ongevallen bij patiënten

30-09-14

Op vrijdag 7 november 2014, de internationale dag van de Klinische Fysica, organiseert de NVKF een symposium over Stralingsincidenten en -ongevallen bij patiënten. Aan bod komen oorzaken, afhandeling en voorkomen van patiëntgerelateerde stralingsincidenten en -ongevallen die binnen en buiten het ziekenhuis kunnen optreden en de rol van de klinisch fysicus als stralingsdeskundige daarbij.

RIVM-rapporten

30-09-14

De NVKF heeft via het RIVM twee rapporten ontvangen over de omgang met complexe medische technologie in de Nederlandse Ziekenhuizen:

Risicovolle medische technologie en specifieke eisen aan bekwaamheid (PDF)

Nieuws vanuit de Commissie Stralingshygiëne

30-09-14

Zoals bekend heeft de NCS een aantal RIAS-en voor medewerkers gepubliceerd die te vinden zijn op de website:http://radiationdosimetry.org/platform/rias. In het najaar zullen deze worden herzien.