Nieuws

richtlijn elektromagnetische velden

07-01-16

De nieuwe richtlijn elektromagnetische velden is uit. Hoewel dit een hele brede richtlijn is vallen hier ook medische toepassingen onder. Er is een praktijkgids uitgegeven door de EU. Deze is hier te vinden.

aanmelden opdrachten Clinical Safety and Quality Assurance

24-12-15

De mogelijkheid bestaat weer om onderwerpen voor opdrachten in te sturen voor studenten Clinical Safety and Quality Assurance aan de Universiteit Twente. De opdrachten moeten gericht zijn op kwaliteit en veiligheid rond medische technologie en worden vanaf februari 2016, gewoonlijk door tweetallen studenten, uitgevoerd.

Vooraankondiging Afscheidscollege Prof. Dr. Herman Kingma

15-12-15

Na 32 jaar werkzaam te zijn geweest als klinisch fysicus vestibuloloog en hoofd van de afdeling Vestibulologie, vakgroep Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het MUMC+, heeft Herman Kingma zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Ter gelegenheid hiervan organiseren wij een afscheidscollege op vrijdag 1 april 2016 van 16.00-17.00 uur in de Aula Universiteit Maastricht, titel rede:

IAEA publicatie kwaliteit audits bij nucleaire afdelingen

06-11-15

De IAEA heeft een link publicatie gemaakt over de kwaliteits audits bij nucleaire afdelingen.  In deze publicatie onder andere een aantal checklists met vragen over specifieke onderwerpen die gebruikt kunnen worden bij audits.

De publicatie kan hier gratis gedownload worden.

CONCEPT SFERD kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen 4.

05-11-15

In de bijlagen treft u de CONCEPTversie van het SFERD kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen 4.0 en een reactieformulier aan. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan deze update van het SFERD kwaliteitshandboek. De SFERD streeft naar een vernieuwd kwaliteitshandboek per medio september 2016 en wil hierbij alle relevante beroepsverenigingen betrekken.

Algemene Inleiding + Uniforme Samenvatting NCS RIAS

26-10-15

De NCS heeft, in samenwerking met de Inspectie, een "Algemene Inleiding" en een "Uniforme Samenvatting" gemaakt die gebuikt kunnen worden bij de rapportage voor de Inspectie omtrent de risico analyse voor werknemers (+beetje over de radiologische ruimtes).

Wijziging bestuurssamenstelling NVKF

16-10-15

Met ingang van 13 oktober jl. hebben er binnen het bestuur van de NVKF enkele wisselingen plaatsgevonden waarbij ook de voorzitter is gewisseld.        

Handboek Medische Technologie en bijbehorende module Laserveiligheid verschenen

07-10-15

Vandaag is de uitgave "Veilige en doelmatige omgang met Medische Technologie"  en de bijbehorende module "Laserveiligheid in de Gezondheidszorg" verschenen.

Toegewezen opleidingsplaatsen 2016

29-09-15

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2016 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

BijlageGrootte
PDF icon Instroom NVKF 2016.pdf59.12 KB

Young Professionals Award

21-09-15

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) kent sinds 2009 speciaal voor jonge leden/young professionals de zgn. Joh. Atenbeurs. De beurs wordt iedere twee jaar beschikbaar gesteld en is bedoeld om beginnende stralingsdeskundigen financieel te ondersteunen bij deelname aan een IRPA-congres.

BijlageGrootte
PDF icon Informatie Joh Atenbeurs.pdf68.33 KB