MEDEDELING van de Stichting Laserveiligheid in de Gezondheidszorg in liquidatie

Het bestuur van bovengenoemde rechtspersoon heeft besloten haar activiteiten per 1 februari 2015 te beëindigen en de stichting te ontbinden. Het ontbindingsbesluit, inclusief verantwoording van de financiële afwikkeling, is verstuurd naar de Kamer van Koophandel, vestiging Den Haag. Het ontbindingsbesluit kan tot 1 april a.s. ook worden opgevraagd via email slg.laserveiligheid@gmail.com.

Namens het bestuur,
Ir. C. Teirlinck, secretaris