Klinisch Fysicus gevraagd voor project verdiepende RI&E MRI

De NVKF heeft van SoFoKleS (Sociaal Fonds Kennissector) en StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)  gezamenlijk subsidie gekregen voor het project “Branche-brede risicobeoordeling en maatregelen voor werken met MRI in het kader van nieuwe wetgeving elektromagnetische velden (verdiepende RI&E MRI)”.

Met deze risicobeoordeling en evaluatie kunnen de ziekenhuizen invulling geven aan de recente wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit. Een projectgroep vanuit de NVKF zal hier mee aan de slag gaan en in de loop van 2018 een commentaar ronde maken binnen de vereniging. De projectleiding ligt bij Mark Hofman, VUmc.

De projectgroep is nog op zoek naar een klinische fysicus met gedegen kennis van MRI in een niet academische setting; geïnteresseerden kunnen zich richten tot de projectleider.