Klinisch Fysicus Aart Nederveen benoemd tot hoogleraar Toegepaste MR Fysica

NVKF-lid dhr. dr. ir. A.J. Nederveen (1974) is benoemd tot hoogleraar Toegepaste MR Fysica aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).
 
Aart Nederveen richt zich in zijn onderzoek op het ontwikkelen van nieuwe methodes voor medische beeldvorming met behulp van Magnetic Resonance Imaging (MRI). Hij geeft leiding aan een onderzoeksgroep die deze meettechnieken ontwerpt en valideert, met name op het gebied van cardiovasculaire, musculaire en oncologische beeldvorming. 

Als hoogleraar aan de UvA gaat Nederveen zich inzetten om met MRI de scantijd ingrijpend te verkorten in vergelijking met de huidige standaard, zowel op 3T als op 7T MRI-scanners. Daarnaast zal hij deze nieuwe MRI‐methodes grondig valideren in proefopstellingen en door middel van histopathologische analyses. In samenwerking met een (inter)nationaal netwerk van onderzoekers wil hij het klinische belang van deze methodes aantonen voor cardiovasculaire, oncologische en musculaire ziektes. Op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het AMC zet hij zich in om nieuwe MRI‐methodes te implementeren in de klinische radiologische praktijk.
 
Nederveen studeerde Technische natuurkunde aan de TU Delft. Hij deed promotieonderzoek in het UMC in Utrecht en was postdoc in het Bijvoet Centrum van deze universiteit. Hij studeerde filosofie aan de universiteiten van Leiden en Utrecht. Sinds 2005 is Nederveen als klinisch fysicus verbonden aan de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum. In 2012 werd hij benoemd tot AMC Principal Investigator. 
 
Aart Nederveen heeft meer dan 200 publicaties in internationale peer-reviewed vakbladen op zijn naam staan, waaronder Magnetic Resonance in Medicine, Investigative Radiology, Radiology en Medical Physics. Hij is (mede)projectleider binnen verschillende onderzoeksprojecten, gefinancierd door o.a. NWO TTW, NIH en KWF. Naast de artikelen die hij in vaktijdschriften publiceert, schrijft Nederveen in Wapenveld, tijdschrift over geloof en cultuur, waaraan hij als hoofdredacteur verbonden is. 

De oratie vindt plaats op 6 juni 2018 om 16.00 uur in de Oude Lutherse kerk in Amsterdam.