Jan-Jakob Sonke benoemd tot bijzonder hoogleraar Adaptieve Radiotherapie

Per 1 augustus is dr.ir. Jan-Jakob Sonke benoemd tot bijzonder hoogleraar Adaptieve Radiotherapie aan de Universiteit van Amsterdam - Academisch Medisch Centrum (UvA-AMC). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek.

De afdelingen Radiotherapie van AMC en Antoni van Leeuwenhoek hebben nauw samengewerkt om deze benoeming te realiseren. Coen Rasch (AMC) en Marcel Verheij (Antoni van Leeuwenhoek) zijn zeer verheugd over deze benoeming, die de samenwerking tussen beide afdelingen een nieuwe impuls geeft.

Het onderzoek van Jan-Jakob Sonke richt zich op beeld-gestuurde en adaptieve radiotherapie. Dit  omvat het nauwkeurig in beeld brengen van de veranderende anatomie tijdens de bestraling, deze veranderingen te kwantificeren door middel van automatische beeld analyse technieken en het behandelplan zodanig aan te passen dat deze veranderingen steeds optimaal verdisconteerd worden. Daarnaast ontwikkelt hij vergelijkbare strategieën aan de hand van functionele beeldvorming om de behandeling aan te passen aan de biologische response van de tumor. Aangezien adaptieve radiotherapie ook een speerpunt is van het AMC zal door deze aanstelling de samenwerking tussen de afdelingen radiotherapie van het AMC en Antoni van Leeuwenhoek worden versterkt.

Jan-Jakob is vereerd met de benoeming: "Het is belangrijk dat er nu een leerstoel op mijn vakgebied is. Dit geeft een extra stimulans aan het onderzoek naar bijvoorbeeld dagelijkse plan aanpassingen met behulp van MRI beelden. En het versterkt de samenwerking met het AMC. Ook dat is een meerwaarde van mijn benoeming."

Jan-Jakob Sonke (1971) volgde de opleiding Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde in 2000 op het onderwerp variabele akoestiek door middel van golffront synthese. Vervolgens werd hij postdoc bij het Antoni van Leeuwenhoek in de groep van Marcel van Herk. Sinds 2014 is hij groepsleider adaptieve radiotherapie in het NKI.