Herziening richtlijn perioperatief traject

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde wordt binnenkort gestart met de herziening en samenvoeging van de richtlijnen Pre-, Per- en Postoperatief traject. Herziening van de drie richtlijnen is nodig, omdat het inmiddels zeven jaar geleden is dat de eerste richtlijn, Het preoperatief traject, gereedkwam. De NVKF heeft destijds deelgenomen aan deze richtlijntrajecten.

Er zijn ondertussen nieuwe inzichten en evidence op het gebied van onder andere technische hulpmiddelen, samen beslissen en taakherschikking. Tevens worden de richtlijnen samengevoegd tot één richtlijn en wordt de overgang naar een modulaire structuur gemaakt. Het doel is een handzame richtlijn op te stellen voor veilige zorg rondom een procedure onder narcose of sedatie. Informatieoverdracht en afstemming van verantwoordelijkheden zijn daarin belangrijke elementen en kwaliteit van zorg en veiligheid van de patiënt zullen centraal staan.

De eerste stap in dit traject is een enquête om knelpunten te identificeren en te prioriteren voor de nieuw te ontwikkelen richtlijn. Alle betrokken partijen en organisaties wordt gevraagd de enquête in te vullen, als input voor het op te stellen raamwerk. In het eerste deel wordt gevraagd een prioritering te geven aan een aantal reeds geformuleerde knelpunten. In het tweede deel wordt per richtlijnonderdeel gevraagd naar inbreng van nieuwe knelpunten en gewenste aanpassingen van de huidige richtlijnen. Op de website van de NVKF vindt u de huidige richtlijn en een commentaarformulier. Indien u opmerkingen of aanvullingen hebt op de richtlijn, zou u deze dan in het formulier willen noteren en dat uiterlijk 11 januari willen versturen naar b.damink@bravis.nl ?

Richtlijn het perioperatieve traject
Commentaarformulier