Handelingsperspectief uitvaartcentra en analyse ANVS

In het kader van de problematiek rondom overleden, recent met radioactieve stoffen behandelde patiënten, heeft de ANVS een zogenoemde graduele aanpak ontwikkeld. Over dit handelingsperspectief heeft de ANVS een folder opgesteld voor de uitvaartorganisaties. Deze heeft de ANVS ter informatie aangeboden. Daarnaast hebben zij ook de onderliggende analyse van de ANVS aangeboden voorzien van een oplegger die de samenhang van de meegestuurde documenten aangeeft.

Indien u hier vragen over heeft, kunt u zich wenden tot de commissie stralingshygiëne van de NVKF.