Handboek Medische Technologie en bijbehorende module Laserveiligheid verschenen

Vandaag is de uitgave "Veilige en doelmatige omgang met Medische Technologie"  en de bijbehorende module "Laserveiligheid in de Gezondheidszorg" verschenen.
De uitgaven zijn opgesteld in een samenwerking tussen de Stichting Laserveiligheid in de Gezondheidszorg en de NVKF. Auteurs zijn Olenka van Ardenne, Carool Teirlinck en Ron Vaartjes, vormgeving is door Job Gutteling gedaan.
Het handboek "Veilige en doelmatige omgang met Medische Technologie" heeft het doel om een algehele leidraad te leggen teneinde de veilige en op kwaliteit gerichte omgang met de medische technologie in de zorg te bevorderen. Het bundelt daartoe informatie uit de diverse handreikingen en convenanten, op basis waarvan specifieke technologieën en ontwikkelingen modulair behandeld kunnen worden. Daarbij is de start gemaakt met de lasertechnologie.
Het Handboek is in ontwikkeling; het huidige document bestaat uit:

  1. een multidisciplinair deel dat diverse onderwerpen in algemene zin behandelt, zoals het generieke wets- en proces-afhandelingsdeel;
  2. een deel voor specifieke toepassingen en ontwikkelingen dat momenteel de module Laserveiligheid in de gezondheidszorg bevat en in de toekomst ook andere toepassingsgerichte modules, alsmede bijpassende sets referentie- indicatoren zal bevatten; gedachte is dat de indicatoren ontwikkeld zullen worden na opgedane ervaring met het beschrijven van de verschillende modules.

De NVKF hoopt met dit Handboek te bereiken dat ieder in de zorg, van zorgverlener, tot bestuurder en kwaliteitsfunctionaris, meer inzicht krijgt in wat nodig is om medisch technologie veilig in die zorg te kunnen gebruiken. Dit is conform de lijn die het werkveld met de inspectie (IGZ) heeft vastgelegd in de vorm van het Convenant Medische Technologie (CMT). Omdat zowel de technologie zelf als ook de maatschappelijke denkbeelden omtrent goede en veilige zorg dynamisch zijn, zal de NVKF er naar steven het Handboek iedere vijf jaar te herzien.
Het handboek "Veilige en doelmatige omgang met Medische Technologie" en de module "Laserveiligheid in de Gezondheidszorg" zijn vanaf vandaag digitaal beschikbaar op de website van de NVKF.

Een gedrukt exemplaar kunt u bestellen via het bestelformulier. Na een inschrijfperiode tot 15 november 2015 zal een eerste druk gerealiseerd worden. Deze zal begin december worden verstuurd naar de inschrijvers. De kosten voor de gedrukte exemplaren bedragen € 10,- per boekje.