Gezocht: kennis en ervaring invulling leermanagementsysteem (LMS)

Het onderwerp bevoegd/bekwaamheden van gebruikers van medische technologie staat inmiddels hoog op de agenda in vele ziekenhuizen. Echter ligt er nog een hiaat bij de invulling. Graag bundelen we de kennis en ervaringen over de invulling van het leermanagementsysteem (LMS) binnen de verschillende ziekenhuisorganisaties. En de afhankelijkheden en mogelijkheden van de (noodzakelijke) koppelingen tussen procesoptimalisatie systemen (bv Ultimo) en het LMS.

Een delegatie van de NVKF gaat naar een bijeenkomst georganiseerd door het NIVEL, waarbij de praktische uitwerking van het convenant en de mogelijkheden voor een LMS is geagendeerd. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van een 2-jarige verdiepingsstudie naar implementatie van het Convenant Medische Technologie, dat vanaf het voorjaar 2015 bij het NIVEL gaat lopen. NIVEL wil komen tot een gezamenlijk generiek implementatieplan voor borging van bevoegd/bekwaamheden met een uitwerking voor een aantal hoog risico gebieden, na overleg met de veldpartijen.

We zijn acuut op zoek naar ziekenhuizen die al heel concrete stappen hebben gezet en een LMS hebben geïmplementeerd. Voor vragen of delen van ervaringen die meegenomen kunnen worden naar de vergadering graag reactie aan Gerard Colenbrander (gcolenbrander@spaarneziekenhuis.nl) en/of Nicole Bakker (nibakker@spaarneziekenhuis.nl)