Eindtermen elektrochirurgie vastgesteld

Eind 2015 heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden van de eindtermen elektrochirurgie, opgesteld door de werkgroep TABEE. Dit proces is onder toezicht van de Commissie Kwaliteit afgerond en het document is onlangs vastgesteld door het NVKF-bestuur. De eindtermen zullen onder meer gebruikt worden bij het NIVEL project waarin een generieke methode wordt ontwikkeld voor de borging van bekwaamheid voor risicovolle, medische apparatuur.

De definitieve versie van het document vindt u hier.