e-learning modules over QA van spect systemen

De IAEA heeft een serie e-learning modules gemaakt over QA van spect systemen. Deze zijn hier beschikbaar.