De NVKF bestaat 50 jaar!

Vandaag, 4 april 2023, bestaat de NVKF 50 jaar! Dit gouden jubileum wordt in dit lustrumjaar met diverse feestelijkheden gevierd. Dit start vandaag met een  feestelijke ALV voor onze leden van onze vereniging. In september vieren we onze verjaardag groot en sportief tijdens ons lustrumcongres.

In 1973 heeft een commissie voorbereiding onder regie van J. van de Geijn een advies gegeven voor de oprichting van een vereniging voor klinisch fysici. Destijds groeide de groep van fysici (groep van universitair opgeleiden en ingenieurs) in ziekenhuizen. Dit heeft in de vergadering van 4 april 1973 geleid tot de oprichting van onze vereniging, met ongeveer 75 leden. J. Leyten werd benoemd als eerste voorzitter. 

Heden ten dage moge we trots zijn op wat in de afgelopen 50 jaar is bereik binnen het vakgebied van de klinische fysica en de groei tot een ledenaantal van ongeveer 630!