CONCEPT SFERD kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen 4.

In de bijlagen treft u de CONCEPTversie van het SFERD kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen 4.0 en een reactieformulier aan. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan deze update van het SFERD kwaliteitshandboek. De SFERD streeft naar een vernieuwd kwaliteitshandboek per medio september 2016 en wil hierbij alle relevante beroepsverenigingen betrekken.

De SFERD wil u verzoeken middels het bijgevoegde reactieformulier uw eventuele op- en aanmerkingen te retourneren (per mail naar J.vBergenhenegouw@hagaziekenhuis.nl).  U kunt tot 15 januari 2016  reageren op deze conceptversie, waarna het commentaar door SFERD verwerkt zal worden en er een tweede commentaarronde zal volgen. Voor het precieze tijdspad van commentaar en het verschijnen van de nieuwe versie verwijs ik naar het reactieformulier.

Uiteindelijk zal SFERD kwaliteitshandboek 4.0 in september 2016 uitkomen.

Versie 4.0 heeft wederom tot doel een actuele praktijkstandaard te zijn, waarin bestaande regelgeving is opgenomen en vertaald naar de praktijk.

Deze versie is wederom tot stand gekomen in samenwerking van de beroepsverenigingen SVN, V&VN-MDL, VDSMH, VHIG en de Koepel Medische Technologie. Ten opzichte van versie 3.0 is:

·         een aantal tekstuele wijzigingen gedaan;

·         de nieuwe WIP richtlijn thermolabiele endoscopen (2015) geïmplementeerd;

·         hoofdstuk 5 en 8 aangepast, en

·         de nieuwe norm voor droogkasten(NEN-EN 16442) in hoofdstuk 10 opgenomen.

Met betrekking tot microbiologische controles is er nog geen aangepaste regelgeving, hoewel er wel landelijke ontwikkelingen zijn. Derhalve zijn er op dit gebied in SFERD 4.0 (nog) geen wijzigingen aangebracht.

Mocht u n.a.v. bovenstaande nog vragen hebben dan kan contact opgenomen worden met Martijn Franken (m.franken@bravis.nl) die namens de NVKF in de SFERD zit.