Commentarentabellen voor het Convenant ‘veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis’

Het convenant 'veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis' wordt herzien. Zaken zullen vooral verduidelijkt worden. Het is de bedoeling de volgorde van de artikelen zoveel mogelijk gelijk te houden en zo min mogelijk extra eisen toe te voegen om het voor ziekenhuizen niet overmatig moeilijk te maken. Vanuit de NVKF zijn een jaar geleden verschillende reacties binnengekomen, die samen met commentaren van anderen in de commentaartabellen verwerkt zijn. Leden van de NVKF kunnen voor 20 april a.s. naar Bunna Damink (b.damink@bravis.nl) reageren op de voorgestelde wijzigingen en de commentarentabellen met opmerkingen (in de laatste kolom).

Zie de bijlage voor de leeswijzer en commentarentabellen.