Bestuurswissel en zilveren speld

Tijdens de ALV van 17 maart heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Esther Raaijmakers is afgetreden als secretaris, na een bestuursperiode van 6 jaar. Paul Rietveld is verkozen tot haar opvolger. Omdat Esther zich al lange tijd actief heeft ingezet binnen de NVKF, als secretaris, lid van de commissie straling, commissie Europa en het klifop bestuur heeft het bestuur gemeend dit te waarderen door haar een zilveren speld toe te kennen. Het bestuur bedankt Esther voor haar inzet!