Basisset Medisch Specialistische Zorg 2017

Eind 2016 is door de IGZ de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2017 uitgegeven. Voor de klinische fysica zijn twee relevante indicatoren: 17.5 Stralingsbelasting bij kinderen en 1.1.1. multidisciplinair MIC-gebruikers overleg (waarbij ook 'instrumentele zaken' vertegenwoordigd moet zijn). De NVKF en NVvR zijn betrokken geweest bij de opstelling van indicator 17.5. De hele basisset is hier in te zien.