Aswin Hoffmann benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische Universität Dresden

Per 2 juli jl. is dr.ir. Aswin Hoffmann benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de Technische Universität Dresden (Duitsland). De leeropdracht omvat de Experimentele Medische Fysica van Beeldgestuurde Radiotherapie, in het bijzonder de MRI-geïntegreerde protonentherapie.

Nadat Aswin Hoffmann in 2007 zijn opleiding als klinisch fysicus met aandachtsgebied radiotherapie binnen de afdeling Radiotherapie van het UMC St Radboud in Nijmegen had voltooid, werd hij als zodanig via de NVKF geregistreerd. Tot 2011 was hij als klinisch fysicus verbonden aan deze afdeling, alwaar hij vanuit de Fysisch-Technische Groep een belangrijke bijdrage aan de onderzoekslijn "beeldgestuurde radiotherapie van prostaatkanker“ heeft geleverd. Van 2011 tot 2015 was hij als klinisch fysicus werkzaam bij MAASTRO clinic in Maastricht, waar zijn specifieke aandachtsgebied de brachytherapie en MR-geleide radiotherapie omvatte.

Sinds 2015 is hij als hoofd van het laboratorium voor Experimentele MR-geïntegreerde Protonentherapie verbonden aan OncoRay – National Center for Radiation Research in Oncology te Dresden (Duitsland). OncoRay is een gezamenlijk onderzoeksinstituut van de Technische Universität Dresden, het Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, en het Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.

Het onderzoek van Aswin Hoffmann is gericht op de fysisch-technische en klinisch-fysische aspecten van de ontwikkeling en klinische implementatie van een geïntegreerd systeem voor in-beam MRI in de protonentherapie. Daarnaast is hij als docent actief betrokken in het Masterprogramma Medical Radiation Sciences van de TU Dresden en verzorgt hij gastcolleges voor (inter)nationale opleidingsprogramma’s op het gebied van de biomedische technologie, klinische fysica en radiotherapie.