Algemene Inleiding + Uniforme Samenvatting NCS RIAS

De NCS heeft, in samenwerking met de Inspectie, een "Algemene Inleiding" en een "Uniforme Samenvatting" gemaakt die gebuikt kunnen worden bij de rapportage voor de Inspectie omtrent de risico analyse voor werknemers (+beetje over de radiologische ruimtes). Zie http://radiationdosimetry.org/ > --> publications --> RIAS in het linker menu en zoel dan onder RIAS GENERIEK (More about and download).
Op die pagina staan onder 'FILES' 2 documenten die gedownload kunnen worden. Ze worden automatisch voorzien van een datumstempel (datum van download). Eventueel kunt u, na account aanmaken en inloggen, commentaar achterlaten voor een volgende versie.