abstract deadline Woudschoten 2019

Op donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019 vindt het jaarlijkse NVKF congres plaats. Ook dit jaar stelt de Commissie Woudschoten samen met de kringen het programma open voor ingezonden presentaties. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het programma dit jaar georganiseerd worden rondom een aantal subspecialisme overstijgende thema’s. Op deze manier willen we aandacht schenken aan datgene wat we van elkaars subspecialisme kunnen leren en hoe we de handen in elkaar kunnen slaan om de zorg samen nog verder te verbeteren. We nodigen u dan ook uit om een abstract in te dienen, bij voorkeur passend binnen deze thema’s. Ook verwelkomen we, binnen de thema’s, onderwerpen waarover u afgelopen jaar al een presentatie heeft gegeven op een (inter)nationaal congres. Daarnaast worden promovendi, biomedisch technologen in de zorg en klinisch informatici (i.o.) uitgenodigd een abstract in te zenden voor het vrijdagprogramma.

 Uit de inzendingen wordt, in overleg met de kringen, een selectie gemaakt van abstracts die gepresenteerd worden tijdens een van de subspecialisme overstijgende sessies. Daarnaast zal er nog ruimte zijn voor een aantal posterpresentaties.

 Bovendien zullen we uit de inzendingen drie klinisch fysici (in opleiding) selecteren die in een plenaire sessie meedingen naar de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) 2019. De winnaar krijgt een congressponsoring van €500,-. Alleen klinisch fysici in opleiding of diegenen die op 4 april 2019 korter dan één jaar zijn geregistreerd kunnen hieraan deelnemen.

Meer informatie over de diverse thema’s, de richtlijnen en het indienen van de abstracts vindt u hier.

Abstracts dienen uiterlijk zondag 27 januari 2019 ingediend te worden.

Met veel interesse en enthousiasme zien we uw abstract(s) tegemoet!

Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie Woudschoten,

Maurice Janssen