5e Hans Boter Symposium

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseert de Stichting Hans Boter Symposia het 5e Hans Boter Symposium. De leden van de NVKF zijn ook van harte uitgenodigd!

Het thema van de dag "Is de lifecycle van medische apparatuur toekomstbestendig?" staat in het teken van duurzaamheid.

Heel veel mensen hebben er hun mond van vol. Ook veel mensen hebben er hun buik van vol: Duurzaamheid. Ook in de zorgsector.

Duurzaamheid van medische technologie in dit geval. In een sector waarin we weten dat de technische afschrijving, de economische afschrijving en de applicatieve afschrijving van medische apparatuur niet bepaald congruent zijn. Waarin we weten dat we apparatuur maken en onderhouden die 24/7 kan worden ingezet, maar die we in de regel 8/5 aanwenden. Aldus kan heel veel apparatuur heel veel langer mee dan we nu toepassen, onder andere door naar meerdere eigenaren te verhuizen (!); nieuwe technologie, nieuwe software, leverbaar zijn van onderdelen, support van techniek…..dat zijn evenwel de elementen die ervoor zorgen dat we toch “moeten” vernieuwen. Onheus of niet?

Hoe duurzaam zijn we, kunnen we en willen we zijn? Ook als het gaat om ge- en verbruik van energie.

Op het 5de Hans Boter symposium op 10 oktober as. gaan we daarover praten. Over circulaire economie, of de wijze waarop we in deze samenleving om kunnen gaan met duurzaamheid, over de “totale blueprint” in de productie van medische apparatuur, de regelgeving, de kwaliteit en veiligheid. Ook als het gaat om de groeiende markt van refurbished apparatuur in Nederland. Verrassend snel groeiend! En niet te vergeten: Duurzaamheid, lifecycles als criterium bij aanbesteding.

“De dokter wil het allerbeste” en ook hier geldt dat “nog altijd het allerbeste gebracht kan worden” met in achtneming van onze ambitie de wereld “niet op te branden.”

Margot Ribberink sluit deze dag af; maakt ons een met uitdagingen op dit terrein. Met het motto: Duurzaamheid is geen MOETEN, maar een kwestie van WILLEN.

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij de NVKF.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.hansbotersymposium.nl.