Nieuws

Praktijkgids Medische Technologie online

De Praktijkgids Medische Informatietechnologie is uit! In dit unieke document zijn voor het eerst praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische apparatuur en medische ICT-systemen beschreven. 

Innovatief
De praktijkgids beschrijft hoe medische softwareapplicaties, softwaregestuurde medische systemen, maar ook zelfontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar kunnen worden toegepast. Op die manier draagt de gids bij aan innovatieve, veiliger en meer efficiënte ziekenhuiszorg.

De toepassingen die in de praktijkgids beschreven worden, gaan over de hele levenscyclus van medische apparatuur en software: verwerving, ingebruikname, gebruik en afvoer. Specifiek voor medische ICT-systemen komt daar ook de eventuele fase van het zelf ontwikkelen of aanpassen van de systemen bij. Op deze manier wordt de volle breedte van de medische informatietechnologie beschreven.

Uniek
De praktijkgids is nieuw voor Nederland, maar misschien wel uniek in de wereld, vertelt Thierry Felkers, secretaris en vice-voorzitter van de NVKI en een van de makers. 'Nog niet eerder werden de praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische apparatuur en medische ICT-systemen beschreven. Bovendien is het uniek dat de gids helemaal vanuit het veld is ontwikkeld. En dat alle betrokken beroepsgroepen en alle lagen van de organisaties eraan hebben meegewerkt.'

Online versie
De ontwikkelaars benadrukken dat het gaat om een levend document. Het is net zo dynamisch als het werkveld dat het beschrijft. Daarom komt er maar een beperkt aantal papieren exemplaren beschikbaar. De nadruk ligt op de online praktijkgids, te vinden op MTintegraal, het online platform voor medische technologie. Daar staat de hele praktijkgids, overzichtelijk gerangschikt in aanklikbare hoofdstukken en met handige zoekfunctie. Door deze versie te gebruiken, weet je zeker dat je altijd over de meest actuele informatie beschikt.

De gids is gemaakt door de koepel Medische Technologie. Zes van de negen beroepsverenigingen in de koepel hebben meegewerkt aan de gids: de VZI (Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici), de NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica), de BMTZ (Biomedisch Technologen in de Zorg), de NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica), de NVKFM (Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers) en de WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen).

De drie andere verenigingen, de VDSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen), de NVvTG (Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde) en het LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg) sloten later aan bij de koepel. Ondanks dat ze daarom geen bijdrage hebben kunnen leveren aan de Praktijkgids, ondersteunen ze dit initiatief vanuit de koepel van harte.

Ir. L.L. (Leszek) Kossakowski overleden

                                                In memoriam

                                   Ir. L.L. (Leszek) Kossakowski

                        Krakow, 2 juni 1925 – Berlicum, 19 november 2018


 

Leszek Kossakowski herinner ik mij als een energieke, gedreven en vastberaden man. Met veel plezier heb ik in het midden van de tachtiger jaren eerst onder leiding van hem, en later met hem gewerkt aan de Klinische Fysica van het toenmalige Groot Ziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch. Leszek is in november 1969 in een pioniersrol als klinisch fysicus gaan werken in het GZG. “Ik weet niet wat je hier komt doen, maar men heeft mij verteld dat je nodig bent“ waren de welkomstwoorden van de directie van destijds. Voor Leszek was dit het sein om het specialisme (algemene) klinische fysica in het ziekenhuis tot ontwikkeling te brengen. Zijn interesses gedurende deze periode lagen voornamelijk bij de toepassing van pacemakers, de uitvoering van haemodialyse en het onderhoud van de medisch-technische inventaris. In 1973 was hij mede-oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica en binnen deze vereniging was hij een van de initiatiefnemers voor een structureel overleg van ,algemeen klinisch fysici onder de naam Klinisch Fysici in de Periferie, voorloper van de huidige Kring Algemene Klinische Fysica. In de zeventiger en tachtiger jaren heeft hij nadrukkelijk zijn stempel op de wording van het specialisme Klinische Fysica gedrukt. Hij was de eerste klinisch fysicus die vorm gaf aan de opleiding tot algemeen klinisch fysicus in een ziekenhuis. Voor zijn verdiensten is hij door de vereniging onderscheiden met, eerst de zilveren, en later de gouden NVKF speld. Tevens is hij benoemd tot erelid. In november 1989 is Leszek gestopt met zijn werkzaamheden in het Bossche ziekenhuis. De eerste jaren van zijn pensioen heeft hij in de rol van adviseur nog enkele ziekenhuizen geholpen bij het oplossen van klinisch fysische vraagstukken. Na de dood van zijn echtgenote Jacquie brak voor Leszek een emotioneel zware tijd aan en moest hij zich, als geboren overlever, uiteindelijk toch overgeven aan grillen van de Natuur.

Met het overlijden van Leszek Kossakows

ki verliest de NVKF een van haar founding fathers.

 

’s-Hertogenbosch, 21 november 2018
Dr. Ad J.J. Maas, klinisch fysicus

 

 

 

NWO en bedrijfsleven investeren 28 miljoen euro in innovatief onderzoek

Ruim 75 wetenschappers kunnen vanaf vandaag gaan werken aan nieuwe innovaties, samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt binnen zes grote onderzoeksprogramma’s, waarvoor die vandaag groen licht krijgen. 

Ook NVKF-lid Prof. Chris de Korte van het Radbous umc heeft subsidie ontvangen voor onderzoek naar het verbeteren van diagnostiek en behandeling van vaatziekten met echo-technieken.

Lees meer

Prof. André Dekker verzorgt clinic "Sir Godfrey Hounsfield memorial lecture"

Op 1 november jl. heeft Prof. André Dekker van MAASTRO clinic de "Sir Godfrey Hounsfield memorial lecture" verzorgd voor het British Institute of Radiology. Deze prestigieuze lezing, vernoemd naar Nobelprijswinnaar en uitvinder van de CT-scanner, Sir Godfrey Hounsfield, wordt jaarlijks gegeven over een actueel onderwerp in de radiologie. Het onderwerp van de lezing was "Big Data for Better Cancer Care". Bij de lezing hoort een prijs van £ 1000 welke is gedoneerd aan de MAASTRO Cancer Foundation om toekomstig wetenschappelijk onderzoek te steunen.

Reactor Petten

De afgelopen dagen is er veel onrust geweest in de pers over de continuïteit in levering van medische isotopen vanuit Petten. Mede door het onderhoud van andere reactoren dreigde er wereldwijd een probleem te ontstaan, waarvan deze week al de eerste gevolgen merkbaar waren.

Zojuist is via het Ministerie te horen gekregen dat Petten weer mag en dus gaat opstarten, waardoor het probleem op tijd is afgewend. De komende jaren kan dit probleem zich echter vaker voordoen, dus het is zaak dat er snel nu wordt gehandeld t.a.v. de bouw van een nieuwe reactor. Omdat Nederland het verst is in de planvorming op dit gebied heeft elke vertraging hierin op lange termijn gevolgen voor zekerheid in de levering van isotopen. We moeten hier dus bovenop blijven zitten en blijven melden waarom dit soort reactoren van groot belang zijn voor de zorg in Nederland, maar ook wereldwijd.

Reactor Petten

De afgelopen dagen is er veel onrust geweest in de pers over de continuïteit in levering van medische isotopen vanuit Petten. Mede door het onderhoud van andere reactoren dreigde er wereldwijd een probleem te ontstaan, waarvan deze week al de eerste gevolgen merkbaar waren.

Zojuist is via het Ministerie te horen gekregen dat Petten weer mag en dus gaat opstarten, waardoor het probleem op tijd is afgewend. De komende jaren kan dit probleem zich echter vaker voordoen, dus het is zaak dat er snel nu wordt gehandeld t.a.v. de bouw van een nieuwe reactor. Omdat Nederland het verst is in de planvorming op dit gebied heeft elke vertraging hierin op lange termijn gevolgen voor zekerheid in de levering van isotopen. We moeten hier dus bovenop blijven zitten en blijven melden waarom dit soort reactoren van groot belang zijn voor de zorg in Nederland, maar ook wereldwijd.

Vergunningaanvraag bij ANVS per 1 november volledig digitaal

Per donderdag 1 november kunnen ondernemers voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor een nucleaire installatie of voor handelingen met een stralingsbron terecht bij het ANVS-loket. De technische tests, zoals gemeld in eerdere berichtgeving, zijn succesvol afgerond. Om toegang te krijgen tot het ANVS-loket wordt gebruik gemaakt van eHerkenning. Lees verder

Wetenschaps- en innovatieprijs 2019

Vanuit de federatie medisch specialisten ook dit jaar de oproep voor inzendingen voor de wetenschaps- en innovatieprijs 2019. In 2019 wordt deze prijs toegekend aan een medisch specialist of onderzoeksgroep die zich onderscheidt met innovatief onderzoek. Inzendingen kunnen tot 1 december 2018 gestuurd worden naar NVKF W&I (contact Herke Jan Noordmans, h.j.noordmans@umcutrecht.nl). Klik hier voor meer informatie.

Terugblik NVKF-lustrumcongres

Op 4 en 5 oktober jl. hebben we samen het 45-jarig bestaan van onze vereniging gevierd middels een zeer geslaagd lustrumcongres in de Philharmonie te Haarlem. Het programma en de entourage gaven de perfecte mix om in volle breedte te laten zien waar de klinisch fysicus zich mee bezig houdt; zowel wetenschappelijk, vakinhoudelijk, sociaal en last but not least muzikaal gezien. Vol trots kunnen we zeggen: ‘De NVKF: Daar zit muziek in!’

Ik wil via deze weg iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit fantastische lustrum enorm bedanken, en ook het bestuur in het gestelde vertrouwen voor de organisatie ervan.
Wie nog even wil nagenieten van het lustrum kan via de NVKF-website de compilatiefilm terug zien: https://nvkf.nl/nl/lustrum-2018 (wel even inloggen met je NVKF-account). Een selectie van de mooiste en leukste foto’s zullen ook zo snel mogelijk hierop worden geplaatst. Een mooie herinnering aan een onvergetelijk lustrum!  

Anke de Vries, Voorzitter NVKF Lustrumcommissie 2018

Terugblik NVKF-lustrumcongres

Op 4 en 5 oktober jl. hebben we samen het 45-jarig bestaan van onze vereniging gevierd middels een zeer geslaagd lustrumcongres in de Philharmonie te Haarlem. Het programma en de entourage gaven de perfecte mix om in volle breedte te laten zien waar de klinisch fysicus zich mee bezig houdt; zowel wetenschappelijk, vakinhoudelijk, sociaal en last but not least muzikaal gezien. Vol trots kunnen we zeggen: ‘De NVKF: Daar zit muziek in!’

Ik wil via deze weg iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit fantastische lustrum enorm bedanken, en ook het bestuur in het gestelde vertrouwen voor de organisatie ervan.
Wie nog even wil nagenieten van het lustrum kan via de NVKF-website de compilatiefilm terug zien: https://nvkf.nl/nl/lustrum-2018 (wel even inloggen met je NVKF-account). Een selectie van de mooiste en leukste foto’s zullen ook zo snel mogelijk hierop worden geplaatst. Een mooie herinnering aan een onvergetelijk lustrum!  

Anke de Vries, Voorzitter NVKF Lustrumcommissie 2018